دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

2انگيزه ها و عوامل تسهيل کننده سرمايه گذاري خارجي و راهکارها و پيشنهادات جذب سرمايه گذاري خارجي در استان گيلان

همان طور که در فصل دوم بيان شد ، سرمايه گذاري خارجي و آوردن سرمايه هاي خارجي به کشور خود به خود صورت نمي گيرد ، بلکه يکسري الزامات و شرايطي وجود دارد که اگر آن شرايط و محيط مناسب فراهم باشد ، ورودي FDI به آن کشور افزايش خواهد يافت . در واقع موفقيت در جلب سرمايه هاي خارجي و سياست گذاري مناسب براي اين کار ، مستلزم شناخت دقيق عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي است ، بنابراين شناخت اين عوامل مي تواند به ما در فهم بيشتر شرايط لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي و اينکه چرا برخي کشورها در اين راه به موفقيت هاي زيادي دست يافته اند ، کمک نمايد . همچنين عوامل موثر در جلب سرمايه گذاري خارجي را مي توان در 4 بخش عوامل طبيعي ، عوامل اقتصادي ، عوامل حمايتي و تشويقي و عوامل سياسي تقسيم بندي کرد. چنانچه کشوري بخواهد سرمايه هاي خارجي را به سمت خود سوق دهد بايستي در هر چهار مورد سياست گذاري مناسب را انجام دهد تا از جذابيت لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي برخوردار باشد . اگرچه که يک کشور نمي تواند همه اين شرايط را يکجا دارا باشد . و درجه اهميت اين عوامل در کشورهاي مختلف متفاوت است ولي شناخت اين عوامل مي تواند در فهم سرمايه گذاري خارجي به ما کمک زيادي نمايد . بنابراين بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه جذب سرمايه گذاري خارجي در استان ، بايستي اين عوامل موثر را در نظر داشت زيرا توجه به اين موارد در جذب سرمايه گذاري خارجي در استان و شهرستان رشت بسيا ضروري مي نمايد ، و با توجه به اين عوامل سياست گذاري ها ، راهکارها و پيشنهاداتي

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir