دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :تعیین پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصاد روستايي

اقتصاد روستایی نیازمند به متنوع سازی است. در متنوع سازی اقتصاد روستا باید از انواع فعالیت ها بویژه فعالیت کشاورزی و صنایع وابسته به آن سود برد زیرا مشارکت کشاورزی و توسعه روستایی مشارکت چند جانبه است و هدف اولیه آن را باید در افزایش تولید و بهره وری روستايی جستجو نمود . صنایع روستایی وابسته به کشاورزی مستقیما می تواند به پیشرفت کشاورزی از طریق تولید و تامین نهاده های افزایش دهنده تولیدات کشاورزی کمک کند. صنایع روستایی می تواند وسیله ای برای بسیج نیروی کار روستایی از طریق تامین فرصت های شغلی اضافی در زمینه صنایع دستی و کارگاهی، فرآوری تولیدات کشاورزی و فعالیت های خدماتی و تولیدی دیگری که وابسته به بازارهای شهری هستند باشد. در این خصوص به جهت بهره برداری بهتر و مطلوب از زمین و در فصل بیکاری غیر از کشت گندم و جو نسبت به کشت محصولات کشت دوم مثل سویا  که هم در بالا بردن تولید و درآمد سرانه اقتصادی خانوار روستایی نقش موثری دارد ، هم در تامین پروتئین تغذیه انسانی و همچنین در حاصلخیزی زمین نقش موثری را ایجاد می نماید. تولید محصولات کشت دوم به منظور پاسخگویی به نیاز بازارهای روستایی ، نقش موثر دیگری در جهت ارتقاي سطح زندگی روستائیان دارد.

همچنین امکانات بیشتر برای بروز خلاقیتهای هدایتگرانه ، شناخت و آگاهی نسبت به افقهای وسیع تر زندگی، مهارتهای فنی بالاتر و امکانات بیشتر برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم از پیامدهای طبیعی و گسترش زمینه فعالیت های اقتصادی در درون روستا است. ( مطیعی لنگرودی ، 1382، ص10)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir