دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :ارزش¬های خبری غالب در اخبار پخش شده

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

– گزارش:

“محمدرضا محمدی فر” در کتاب “فرهنگ روزنامه نگاری خود با توجه به اینکه گزارش یا رپرتاژ تلفیقی از خبر و تحققیق به اضافه­ی تشریح هنرمندانه واقعیات یک رویداد است، گزارش را این­گونه تعریف می­کند:

« گزارش متن یا سخنی­است که یک کشمکش را از نگاه گزارش­گر ناظر برآن بیان می­کند و نوعی خبر است که با روایت مستقیم خبرنگار شاهد رویداد، تهیه و ارائه می­شود. گزارش به عبارتی می­تواند بیان مشاهدات خبرنگار برای مخاطبان باشد، به نحوی که مخاطب احساس کند در محل رویداد حاضر است. به همین دلیل گزارش نیازمند عکس، فیلم و غیره است. گزارش اصولاً مانند خبر است و باید بدون گرایش و نقد و تفسیر بیان شود و فقط می­تواند حاوی تحلیل باشد. یک گزارش خوب باید دارای ویژگی­هایی همچون مشاهده دقیق و یافتن زوایای پنهان باشد».

براین اساس اگر خبر را نوعی ماهی­گیری در رودخانه اطلاعات بدانیم، گزارش نیز نوعی غواصی در اعماق اقیانوس است که عملی به مراتب سخت تر و عمیق تر محسوب می­شود.(محمدی فر،

گزارش تلویزیونی و انواع آن در زمینه خبر:

امروزه خبرنگاران در جریان فعالیت های روزانه خود به گردآوری، گزینش و تدوین رویدادهای متنوع اقدام می­کنند تا با همکاری عواملی چون تصویربردار، صدابردارو تدوین­گر حاصل تلاش خود را در بسته های دیداری یا شنیداری و دیداری و شنیداری از طریق فرستنده های رادیو تلویزیونی در اختیار مخاطبان قرار دهند.

معمولاً در شبکه های تلویزیونی گزارش­ها به دو نوع گزارش­های خبری و گزارش­های ویژه خبری تقسیم می­شود و بر اساس تعریفی که از هر کدام صورت می­گیرد، ابعاد خاصی از رویداد در آنها بررسی می­شود.

گزارش خبری:گزارش خبری نوع خبر است که گزارش­گر، آن را با شرح و بسط بیشتر در رسانه تهیه می­کند و مخاطب را به دریافت اطلاعات بیشتر درباره اصل رویداد هدایت می­نماید.

کمپانی خبرپراکنی بریتانیا (B.B.C) نخستین شبکه خبری بود که عنوان گزارش خبری را برای گزارش­های ارسالی نمایندگان خود از سراسر جهان برگزید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir