دسته‌بندی نشده

نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا-پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

فعاليت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی

در فعالیتهای اقتصادی یک جامعه روستایی بیشترین بخش که نقش آفرینی می نماید کشاورزی است . علاوه بر آنکه خود کشاورزی دارای نقشهای پنهان زیادی است . از جمله :

1- تامین نیروی انسانی بخشهای دیگر اقتصادی

2- تامین غذا

3- ارزآوری

4- ايجاد سرمايه و پس انداز

5- بازار مصرف مناسب برای تولید محصولات صنعتی (مواد اوليه ومصرف كننده مواد صنعتي )

همچنين پيوند بین صنعت و کشاورزی هر چه بیشتر باشد قوی تر و بالعکس. مشکل عمده بخش کشاورزی در طی دوره های مختلف صنعت در زیر ساخت ها ي بخش کشاورزی و مسئله مالکیت زمین ها و خرد شدن اراضی و همچنین افزایش تعداد بهره برداران و وجود دلالان در زمان فروش محصول می باشد .( روتان،1378،ص43)

 

2-9. اهمیت توسعه روستايي

نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسعه اقتصادي و سياسي در مقياس محلي ، منطقه اي ، ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده[1] ، نابرابري فزاينده ، رشد سريع جمعيت ، بيكاري ، مهاجرت ، حاشيه نشيني شهري و غيره موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري شده است . به نظر مايكل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستايي نسبت به توسعه شهري به اين علت نيست كه اكثريت جمعيت جهان سوم در مناطق روستايي قرار دارند . بلكه به اين علت است كه راه حل نهايي مسئله بيكاري شهري و تراكم جمعيت ، بهبود محيط روستايي است که این امر با برقراري تعادل مناسب بين امكانات اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت وسيع مردم در تلاش هايي كه براي توسعه ملي صورت مي گيرد امکان پذیر است. همچنين توسعه روستايي عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد كم درآمد ساكن در روستاها و خود كفا ساختن آنها در روند توسعه اقتصادي و جوامع روستايي تعريف شده است. در همين راستا از توسعه اقتصادي روستايي به عنوان عنصري حياتي براي  توسعه ملي و راه حل نهايي مشكل بيكاري و تراكم جمعيت شهري ياد مي شود كه در عمل به بهبود سطح زندگي روستاييان در ابعاد مختلف درآمد ، اشتغال ، آموزش بهداشت ، تغذيه ، مسكن و گسترش توانايي بخش روستايي در تثبيت و تسريع روند پيشرفت در طول زمان مي انجامد. مايكل تودارو در مورد توسعه اقتصادي روستايي مي گويد: توسعه روستايي بايد در چارچوب تحولات ساختهاي اقتصادي و اجتماعي نهادها و روابط فزاينده در مورد مناطق روستايي مورد بررسي قرار گيرد . هدفهاي توسعه روستايي مي تواند عموماً به رشد كشاورزي و اقتصادي محدود شود ، هدفهاي فوق را بايد بر حسب توسعه هدف گذاري كرد كه از طريق مشاركت جهاني نيمي از افراد فقير بتوانند تا سال 2015 از شرايط ياد شده خارج شوند. اعضاي اسكاب[2] نيز در سال 1997 متعهد شدند كه اقدامات لازم براي ريشه كن كردن فقر را تا سال 2010 انجام دهند. در ايران نيز براي مبارزه با فقر در قالب برنامه هاي توسعه طرح ساماندهي اقتصادي پيش بيني هايي صورت گرفته و چندين بار لايحه فقر زدائي تهيه و تنظيم شده كه اين تلاشها در نهايت به اقدامي موفق منجر نشده است. از طرفي نتايج مطالعات انجام گرفته در سال هاي اخير به حوضه هاي تصميم گيري راه

 1- از ديدگاه فقر مطلق فرد يا خانواده اي در اين رويكرد فقير محسوب مي شود كه درآمد كافي براي برآورده ساختن نيازهاي اوليه اش نداشته باشد بنابراين در شناساندن فقر اولين گام معين كردن نيازهاي اوليه است.

[2] – كمسيون اجتماعي اقتصادي سازمان ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir