دسته‌بندی نشده

نقش ارزش¬های خبری غالب در اخبار پخش شده-پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

شمای تحقیق:

در این تحقیق محقق به دنبال چگونگی پوشش دهی اخبار تلویزیون در نهمین دوره انتخابات مجلس در دوازدهم اسفند ماه سال 90 می­باشد که اخبار پنج شبکه یک، دو، سه، تهران و شبکه خبر سیما به ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30 ، 22، 24 و 13 با پخش گزارش، تفسیر، مصاحبه مورد بررسی قرار می­گیرد و هدف از انجام این تحقیق این است که آیا رسانه ملی با پخش اخبار در ساعات خبری مدنظر تا چه حد توانست اخبار انتخابات را پوشش دهد و کدام ارزشها و عناصر خبری را بیشتر مدنظر داشته است.

متغیرهای اصلی این طرح اخبار و شبکه های خبری، انتخابات، ارزشها، سبک ها، عناصر، منابع خبری و .. است.

در این بخش یعنی بخش روش شناسی، شیوه پژوهشی، ابزارها، متغیرها و شاخص­های مناسبی که بر اساس پیشینه تحقیقاتی و مبانی نظری برای تحقق بخشیدن به جنبه عملی پژوهش تنظیم شده است، همراه با جامعه آماری مورد نظر در روش نمونه گیری از آن ارائه می­شود.

2-3- سوال اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع اکتشافی است و بر آشکار ساختن جنبه­ها و زوایای گوناگون اخبار در پنج شبکه خبری یک، دو، سه، تهران و شبکه خبر به ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 24 و 13 در خصوص انتخابات مجلس نهم تأکید دارد، پس فر ضیه خاصی مطرح نیست و به جای فرضیه از سوالات تحقیق استفاده می­شود و سوالهای تحقیق به شرح زیر است:

تحقیق در پی پاسخ به این سوال اصلی است اخبار انتخاباتی پخش شده در ایام مدنظر از لحاظ محتوا چگونه بوده است و بیشتر چه نوع ارزشهای خبری را مورد تاکید قرار داده است؟

سئوالات فرعی تحقیق:

 • آیا اخبار پخش شده در سه شبکه تلویزیونی مدنظر در خصوص انتخابات مجلس نهم از جامعیت لازم برخوردارند؟
 • خبرهای گزارش پخش شده دارای چه ارزش خبری است؟
 • جند درصد از خبرها معطوف به شهرستانها و فعالیتهای انتخاباتی در آنجا بوده است؟
 • اخبار انتخاباتی چه موضوعاتی را در بر می­گیرد؟
 • چه عناصر خبری بیشتر در اخبار تکرار شده است؟
 • عمده منابع خبری در اخبار پخش شده در این مدت مد نظر در پنج شبکه 1،2، 3، 5 (تهران) و 6 (شبکه خبر) کدام­اند؟
 • آیا مصاحبه های پخش شده در خصوص انتخابات بیشتر مردمی بود یا مسئولین؟
 • در اخبار انتخاباتی پخش شده چه تعداد مصاحبه، جه تعداد خبر و چه تعداد گزارش بوده است؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir