دسته‌بندی نشده

مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم-پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع فعالیتهای کشاورزی :

فعالیت اقتصادی روستاها شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که میزان اشتغال، تولید و درآمد در هر یک از این فعالیت ها در مناطق و روستاهای مختلف، متفاوت است. کشاورزی در اکثر روستاها، مهمترین بخش اقتصادی روستایی است که ضمن جذب بیشترین تعدادشاغلین روستایی، بیشترین میزان درآمد روستاها را تامین می کند. زیرا مجموعه فعالیت های کشاورزی عبارتند از : زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور، جنگل داری و جنگل کاری، پرورش آبزیان، صید و شکار، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم.

 

2-3-1. زراعت :

مراد از زراعت کاشت و داشت و برداشت گیاهان یک ساله است که به حسب منطقه و عوامل مختلف طبیعی و انسانی حاکم بر آن متفاوت است. بی تردید در اقتصاد بسته آغازین و حتی در مراحل بعدی هر خانواده و به طور کلی جامعه روستایی ناگزیر بوده و ترجیح می داده است که نخست به کشت یا کشتهایی اصلی که مستقیما با حیات وی در رابطه است روی آورد و چون شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور ما با کشت غلات هماهنگ است، غلات هم به عنوان قوت غالب و هم به عنوان کشت غالب در اکثر قریب به اتفاق نقاط روستایی کشور ما رایج است. به این ترتیب باید انتظار داشت که در اکثر نقاط روستایی، کشت غله در مجموع اقتصاد آن رکنی اصلی و عمده بوده، یکی از ارکان پنجگانه اقتصاد آن باشد.کار کشت غلات از آن نظر اهمیت دارد که جامعه روستا به مدد آن می تواند حداقل تامین غذایی یک سال خود را داشته باشد. از طرف دیگر در فصول سرد سال که امکان کشت بسیاری از محصولات علاوه بر بازار محلی مصرف که از داخل خانوار زارع شروع شده و به کل جامعه محلی و ملی گسترش می یابد، نقش اساسی در تناوب کشت دارد. غلات به حسب منطقه می تواند گندم و جو و برنج و حتی ذرت و ارزن باشد که در ایران بیشتر گندم است. در گذشته در بعضی مناطق وقتی تامین غله برای روستائیان دچار مشکل می شد، با استفاده از دیگر تولیدات خود به شرط نزدیکی با منطق غله کاری که اضافه تولید داشتند، سریعا داد و ستدی – هر چند در سطح ابتدایی- پیدا می شد و حیات اقتصادی و استقرار روستا ادامه می یافت. امروزه نیز بازار ضمانت شده آن توسط دولت و نیاز خوراکی همسایگان کشور زمینه مناسبی جهت توسعه و کشت این محصولات بوجود آورده است. ( حسینی ابری، 1380،223-219)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir