دسته‌بندی نشده

سنجش توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای اصلی تحقیق

 

سرمايه گذاري خارجي: سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.(مولايي،1385،ص 182)

 

گردشگري:

گردشگري به جابجايي موقت مردم به مکاني خارج ازمحل زندگي وکارمعمولي شان اطلاق شده است ببه طوري که مسافران درمدت اقامت درمقصد،فعاليت هايي انجام مي دهندوبراي رفع نيازهاي آنهاتسهيلات ويژه اي فراهم مي شود.انجمن گردشگري بريتانيا،گردش کوتاه مدت مردم درمکان هايي دورازمحل زندگي وکارانهاراگردشگري دانسته است که افراددراين مدت فعاليت هايي رادرخلال اقامت خودانجام
ميدهند،بازديدهاوگردشهاي روزانه ياگردش هاي دسته جمعي ازجمله اين فعاليتها ست.

(beeton,2006,p:13)

 

1-6 قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق ، بررسی توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی می باشد .

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در سال 1390 به اجرا درمی­آيد .

قلمرو مکانی: استان گیلان ، بخصوص منطقه آزاد انزلی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir