دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:تاثیر مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

توسعه بخش کشاورزی و روند بهبود زندگی روستائیان باید یکی از مسائل اساسی برنامه های توسعه اقتصادی باشد. دستیابی به توسعه ای هماهنگ بدون توسعه بخش کشاورزی غیر ممکن می باشد. بویژه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در مفهوم جدا شدن از وابستگی ها و به نوع رسیدن به خودکفایی مطرح شود.

رسیدن به خود کفایی  لازمه بهبود وضعیت اقتصادی می باشد لازم است تا در روستاها  کارهایی رواج یابد تا وضعیت اقتصادی را بهبود دهد به همین دلیل فعالیتهایی مانند پرورش کرم ابریشم در کنار سایر فعالیت های اقتصادی در سالهای اخیر موجب بهبود  درآمد روستائیان می گردد

این  تحقیق به منظور بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا انجام شده است هدف این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی تولید و پرورش کرم در اقتصاد خانوارهای روستایی می پردازد روش تحقیق توصیفی و تحلیل بوده و برای جمع اوری اطلاعات از رونهای کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات در کنار مطالعات کتابخانه به تکمیل پرسشنامه از خانوارهای روستایی اقدام شده است نحوه انتخاب حجم نمونه جدول استاندارد مورگان و تعداد آن 379 خانوار می باشد که بصورت تصادفی تکمیل گردیده و نتایج بدست آمده نشان می دهد با توجه به اینکه مدت پرورش کرم ابریشم یک دوره 45 روزه است و میزان هزینه آن نسبت به فعالیتهای دیگر کمتر است بنابراین درآمد خوبی را برای خانوارها ایجاد  می کند و افراد روستایی علاقمند هستند که به این شغل بپردازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir