دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:تاثیر بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه¬ها و احزاب

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سیر تحول تبلیغات سیاسی:

از دید “پیتمن”، احزاب رقیب، نمایندگان سیاسی و انتخابات ادواری، عناصر اجتناب ناپذیر یک جامعه مشارکتی هستند. مشارکت مستقیم مردم و کنترل بر محل­های بلاواسطه همراه با رقابت احزاب و گروه­های همسو در امور حکومتی می­توانند اصول دموکراسی را به واقع بینانه ترین صورت ممکن تعمیم دهند؛ بنابراین حق تصمیم­گیری فرد در سطح محلی و مهمتر از آن برخورداری از فرصت مشارکت گسترده در عرصه هایی مانند کار، بافت های سیاسی ملی را به شدت تغییر خواهد داد. اگر به این امر باور داشته باشیم که مشارکت یعنی مداخله آگاهانه انسان ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خویش و اگر معتقد باشیم که با وجود نابرابری در ثروت، قدرت سیاسی، فرصت ها و درآمد، مشارکت واقعی انسان ها افسانه­ای بیش نخواهد بود، به لزوم فعالیت احزاب رقیب و وجود شوراهای قدرتمند مردمی در سطوح ملی و محلی انتخابات ادواری در تعیین نمایندگان مجلس و حق تصمیم­گیری افراد در عرصه مناسبات کاری، اجتماعی و فرهنگی واقف خواهیم شد و به اهمیت کوچکتر شدن واحدهای تصمیم گیرنده در سطح ملی پی خواهیم برد.

پیشرفت­های چند دهه اخیر در زمینه تبلیغات سیاسی و گسترش وسیع آنها در کشورهای مختلف جهان، سبب شده­اند که بعضی از صاحب­نظران جامعه شناسی و علوم سیاسی، آن را به عنوان یک پدیده جدید و یک نیروی بزرگ سیاسی بنگرند و حتی قرن بیستم را قرن تبلیغات بنامند. اگر تبلیغات سیاسی را از لحاظ تاریخی بررسی کنیم، ملاحظه می­نماییم که تبلیغات از زمان­های قدیم توجه فرمانروایان را به خود مشغول داشته و در دوره های مختلف، به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

البته نباید از نظر دور داشت که تأثیر تبلیغات در جلب معتقدات عمومی، در قرن بیستم، در فاصله دو جنگ جهانی، بیش از پیش آشکار شد و در کشورهای اروپایی مخصوصاً در اتحاد جماهیر شوروی و آلمان هیتلری، پیشرفت بسیار کرد و حداکثر استفاده از آن به عمل آمد. پیشرفت تکنیک های تبلیغاتی در دو کشور مذکور، سبب شد که تبلیغات بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز بر اساس تجربیات آنها پایه گذاری شوند و امروز هم نظام های تبلیغاتی را با مقایسه دو نمونه تبلیغ مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir