دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد :مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه ها و مفاهیم

كرم ابريشم: كرم ابريشم حشره اي از راسته بالپولكداران و خانواده Bombycidae است و نام علمي آن Bombyx mori  مي باشد. مراحل زندگي اش شامل چهار مرحله تخم ، لارو، شفيره و حشره كامل بوده و از حشرات با دگرديسي كامل محسوب مي شود كه لاروها تنها از برگ توت تغذيه مي كنند(AnonymousT-2002). به طور كلي زندگي كرم ابريشم از تخم نوغان شروع و به تخـم ختـــم مي شود و هــدف از پرورش كــرم ابــريشـــم به دست آوردن پيلــه مي باشد(Ntaanu-2008).

 

 

 

 

 

 

اقتصاد روستا

اقتصاد روستایی علمی است که از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی، تجاری و صنعتی که در وضع یک واحد کشاورزی روستایی موثر است بحث نموده و راه و روش اداره،  طرق استفاده و رفع نیازهای کشاورزی را با ذکر نواقص و مشکلات بیان نماید (آسایش، 1381 ،ص15).

نقش : نقش به معنی بررسی اثرات هر چیز می باشد در این پایان نامه منظور از نقش میزان تاثیر گذاری کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهایی روستایی شهرستان صومعه سرا است.

پرورش : منظور از پرورش دادن در بحث کشاورزی این است که یک گیاه یا حشره را از مرحله تخمک گذاری تا مرحله نهایی مراقبت و مراحل نهایی را طی می کند و در نهایت از آن بهره برداری اقتصادی می نماید.

 

1-7. محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

شهرستان صومعه سرا ، در طول جغرافيايي از ‘3   ْ49 تا ’31   ْ49 و عرض جغرافيايي ’15   ْ37 تا  ‘3   ْ37  در غرب استان گيلان قرار دارد. مساحت اين شهرستان633 كيلومتر مربع مي باشد  كه 3/4  درصد پهنه اين استان را تشكيل مي دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان هاي بندرانزلي و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان هاي فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسال محدود است. (معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir