دانلود پايان نامه ارشد مديريت:بررسی عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوارهاي شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

2 اقتصاد روستایی

1-2-2 مفهوم اقتصاد روستایی

اقتصاد روستا اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده جغرافیای روستا مطرح می نماید. به عبارت دیگر اقتصاد روستایی عبارت است از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد. بنابراین هر فعالیتی که در محیط روستا به منظور تامین رفاه و گذران زندگی روستاییان به وقوع بپیوندند تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. بنابراین درصد بالایی از اقتصاد روستا به بهره کشی از زمین وابسته است. اقتصاد روستایی فعالیتهای اقتصادی کلیه خانوارهای روستایی را در بر می گیرد نه صرفا خانوارهایی که دارای فعالیتهای کشاورزی می باشند(مهدوی،1384, ص169).

 

2-2-2 ارکان اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی جنبه های زندگی مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی ای است که نیازهای مادی روستاییان را تامین می نماید. طبیعی است که در ایران به علت تنوع محیطهای روستایی و تفاوت در توانهای محیطی، فعالیتهای اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و اغلب از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به طور کلی فعالیتهای اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات قرار دارد که صورت گسترده ی آن به شکل زیر است:

کشاورزی: زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگلها و علفزارها، دامداری، صید و شکار

صنعت: صنایع دستی ،‌صنایع روستایی

خدمات: (همان منبع, ص170).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی رابطه بین میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir