دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد :راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

جهانگردي و درآمد ارزي

مطلوب‌ترين اثر جهانگردي ، ارزي است که وارد کشور مي‌شود. ارز خارجي حاصل از جهان‌گردي بين‌المللي ، شامل محاسبة درآمدهاي ناخالص ارز خارجي است (کل ارز خارجي که جهان‌گردان خارجي هزينه مي‌کنند  و درآمد خالص ارز خارجي) ارز خارجي باقيمانده در کشور پس از کسر ضريب خروج ارز خارجي . دگرگوني‌هاي نرخ تبديل ، اثر تعيين کننده‌اي بر روندهاي گردشگري بين‌المللي و در نتيجه روند گردشگري و توزيع آن دارد . در کنار تعدادي از عوامل ديگر ( مانند تغييرات توليد ناخالص ملي و تراز پرداخت‌ها) ، نوسان نرخ تبديل ارز تا حدود زيادي سبب روندهاي انشعابي در مخارج گردشگري توسط کشورها است .

2-11گردشگري و توسعه

 اگر منافع گردشگري در سطح جوامع و مناطق يک کشور به درستي توزيع شود مي‌تواند سطح زندگي مردم را بهبود بخشد . به همين دليل توسعه گردشگري ، به ويژه در کشورهاي کمتر توسعه يافته ، عامل مؤثري در مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف ، کاهش بيکاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود کيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي‌شود . در برنامه توسعه سازمان ملل شاخص توسعه‌ي انساني معرفي شده است اين شاخص نه فقط درآمد ناخالص ملي سرانه، بلکه ميزان اميد به زندگي مردم و نرخ با سوادي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد . (يعقوب زاده،1388،ص34)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir