دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه¬ها و احزاب

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تحقق دموکراسی:

روشن است که مبارزات انتخاباتی در بستر نظام سیاسی جامعه شکل می­گیرد و نظام سیاسی خود از شاخص­های دموکراسی محسوب می­شود؛ بنابراین در تجزیه و تحلیل مبارزات سیاسی نمی­توان عناصر دموکراسی یعنی نظام سیاسی، تفکیک قوا، قانون اساسی، انتخابات و نهادهای سیاسی را نادیده گرفت.

البته باید خاطرنشان کرد که این عناصر در کشورهای مختلف جهان با توجه به ویژگی های نظام سیاسی حاکم برآن جامعه با یکدیگر متفاوت می­باشد.(چگینی، پایان نامه)

3-3-2-2- دموکراسی، نظام سیاسی و پارلمان:

نظام سیاسی عبارت است از شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی و مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و مقررات حاکم برآنها.

نظام­های سیاسی جهان امروز را با همه گونه های آن به چند گروه مهم می­توان تقسیم بندی کرد؛ در عین حال بسیاری از نظام­های سیاسی با ساختارهای یکسان، در عمل تفاوت­های ژرفی دارند. این نظام­ها را می­توان به نظام­های سیاسی ریاستی، پارلمانی و تک حزبی(استبدادی) طبقه بندی نمود که در اینجا به نظام پارلمانی که محور اصلی تحقیق ماست، اشاره می­شود.

دموکراسی­ها از لحاظ تاریخی مستقیم یا غیرمستقیم بوده ­اند. دموکراسی مستقیم (بی­واسطه) نظیر دموکراسی آتن و  دموکراسی کانتون­های سوئیس. این دموکراسی ویژه جوامع کوچک است و تحقق آن در جوامع بزرگ دور از ذهن به نظر می­رسد. دموکراسی غیرمستقیم (باواسطه) همان دموکراسی پارلمانی است که مردم از طریق نمایندگان واقعی و قانونی در تصمیم گیری­ها و قانون­گذاری­ها  شرکت می­کنند.

نظام پارلمانی نظام سیاسی است که به تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است و قوه مقننه حق دارد و می­تواند دولت را منحل نماید. مفهوم قوا در این نوع از نظام سیاسی به این معنی است که قوانین اساسی نظام­های سیاسی اصل را بر سودمند بودن روابط رسمی میان قوا قرار داده اند و نه جدایی کامل و مطلق آنها و مسئول بودن قوه مجریه در میان مقننه با دادن رأی اعتماد به مجلس و دولت مشخص می­شود و از مشخصات این نظام، حق انحلال قوه مقننه توسط قوه مجریه است. (ابوالمحمد، 197-237)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir