دسته‌بندی نشده

تعیین وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف مرحله اي

 • استقرار نظام آموزشي غيرمتمركز با رويكرد خرد جمعي.
 • شناسايي مشكلات و برنامه ريزي هدفمند براي رفع آن.
 • تقويت روحيه مسئوليت پذيري.
 • تبادل تجربيات درون سازماني و برون سازماني و فرهنگ انجام صحيح كار.
 • شناسايي استعدادها و قابليت توانمندسازي كاركنان در فرآيند سازماني.
 • تقويت تفكر خلاق و يادگيري مشاركتي.
 • بستر سازي جهت فرهنگ سازمان يادگيرنده.
 • انتقال مهارت هاي جديد پرسرعت و با كمترين بي نظمي.
 • رضايت شغلي فراگيران، چنانچه در اهداف سازماني مشاركت داده شوند، علاوه بر رضايت شغلي به افرادي تبديل مي شوند كه كار صحيح را عنوان محور اصلي حركت خود قرار مي دهند.
 • ترويج تبادل اطلاعات و ارائه عقايد و نظرات.
 • به اشتراك گذاري دانش مهارت در لايه هاي سازماني.
 • تقويت احساس تعلق و اهميت كاركنان.
 • ترويج تفكر متفاوت بودن افراد و تاثير آن در كاركرد سازماني. (ملائيان،1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir