دسته‌بندی نشده

تعیین نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات -دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت عملی یا اجتماعی:
اهمیت عملی یا اجتماعی پژوهش، توان برنامه ریزی، تصحیح و اصلاح را برای رسانه­ی ملی و دست اندرکاران این رسانه فراهم می­آورد و با توجه به اینکه با پوشش خبری خوب و تبلیغ سازنده می­توان موجب رشد و تکامل افراد و در نتیجه موجب مشارکت بیشتر مردم در صحنه سیاسی و توسعه سیاسی شد و از آنجایی­که توسعه سیاسی مقدمه ای برای توسعه همه جانبه محسوب می­شود، برنامه ریزان سیستم سیاسی و رسانه ملی در حوزه اخبار سیاسی و انتخابات این امکان را می­یابند تا با حذف عوامل کاهش دهنده توسعه سیاسی در اخبار و نوع پوشش خبری و اهمیت و درج بندی معیارها و ارزش­های خبری، زمینه بیشتر مشارکت مردم و به تبع آن استحکام و ثبات نظام و در نتیجه، همبستگی و تعادل جامعه را فراهم سازند.

و از سویی دیگر، این تحقیق با توجه به کاربردی بودنش (تحلیل محتوای شش ماهه اخبار) یافته های آن در راستای امور مدیریت خبر و اصلاح عملکردهای گذشته خبری و عملیات های آینده سازمان صدا و سیما و دیگر بحش های رسانه ای کشور و هم چنین برای دانشجویان و محققان قابل استفاده است.

 • تشریح فرایند تاریخی موضوع:

معمولاً هر تحقیقی بر پایه تحقیقات پیشین استوار است و با استناد بر یافته های تحقیقات قبلی است که محقق به شناخت موضوع یا مساًله برمی­دارد. نتایج تحقیقات پیشین است که علاوه بر استوار ساختن پایه­های تحقیق یافته های علمی با به دست آوردن نتایج تازه یک گام به جلو بر می­دارد.

اولین تحقیقات انجام شده عمدتاً بررسی پوشش اخبار مطبوعات در خصوص انتخابات می باشد و  پژوهش خاصی در خصوص پوشش اخبار تلویزیون وجود ندارد؛ با وجود این، اولین تحقیقات انجام شده  درباره نقش رسانه ها در انتخابات توسط “برلسون”، “لازارسفلد” و “مک لین” در سال 1944 انجام شد.(منبع اضافه کنم)

در ایران نیز پایان نامه ها و تحقیقات محدودی در این خصوص انجام شد که این تحقیقات نیز عمدتاً کمتر بر نقش رسانه تلویزیون در پوشش دهی اخبار انتخابات مخصوصاً انتخابات مجلس تأکید داشته است و بیشتر نقش روزنامه ها دنبال شده است. تحلیل محتوای اخبار نیمروزی ساعت 14 (1377)از الهه شکربیگی، بررسی ساختار اخبار شبکه اول سیما (1375) توسط علیرضا حسینی پاکدهی و تحلیل محتوای مطالب خبری ساعت 21 و تفسیر سیما در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (1378) توسط سودابه نبئی از جمله این تحقیق ها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir