دسته‌بندی نشده

تعیین راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه هايي براي توسعه مديران

هدف از توسعه مديران اين است كه بتوان اثربخشي كلي مدير را (در پست كنوني) افزايش داد و وي را براي پذيرفتن مسئوليت هاي بيشتر، به هنگام ارتقاي مقام ، آماده ساخت.

پس از اينكه فرد به كار مشغول شد اين روند ادامه دارد. برخي از شركتها به پرداخت هزينه هاي زياد، براي اجراي چنين برنامه هاي آموزشي، تن در نمي دهند و ترجيح مي دهند كه افراد خبره و كارآمد استخدام كنند و به آنها فرصت بدهند كه به هنگام كار تجربه لازم را بياموزند بدين منظور مديران اجرايي خود را، در همه سطوح، در پست هاي بالا مي گمارد و به سراسر دنيا اعزام مي كند تا ديدگاهشان وسيع شود و تجربه هاي لازم بيندوزند.

آموزش در محل كار. روش آموزش در حين خدمت معمولا در برنامه هاي توسعه مديريت ديده    مي شود. تصور بر اين است كه اين شيوه آموزش، در مقايسه با آموزش در خارج از محل كار بهتر است، زيرا فرد با نوع كار و با محل تماس مستقيم دارد و راحت تر مي تواند مطالب را بپذيرد.

براي آموزش مديران جهت بالا بردن مهارت هاي آنان، در محل كار از چهار روش استفاده مي شود كه آنها عبارت اند از:

  1. مربيگري يعني مسئول مستقيم فرد به وي آموزش لازم را مي دهد، كه اين كار از جمله روش هاي بسيار موثر در پرورش مهارت مديريت مي باشد. متاسفانه بسياري از مديران يا نمي خواهند نقش مربي براي زيردست خود ايفا كنند يا واقعا نمي توانند و براي اين كه برنامه آموزش در محل كار به شيوه اي معقول به اجرا در آيد بايد محدوديت هايي با شرايط خاص را در نظر گرفت (زيردست يا فرد تحت آموزش نمي تواند رشد نمايد مگر اين كه به وي اجازه داده شود در حل مسائل به گونه‌اي كه خود صلاح مي داند اقدام كند). مديران در بيشتر موارد چنين احساس مي كنند كه مجبورند به اقراد تحت آموزش خود دقيقاً آنچه را كه بايد انجام دهند، بگويند. بدين طريق مي توان گفت كه شيوه آموزش نامناسب است و نمي‌تواند اثر بخش باشد. برخي از مديران هنگامي كه از آنان خواسته شود نقش مربيگري ايفا كنند و به زيردست خود آموزش هاي لازم بدهند دچار نوعي ترديد مي گردند و احساس ناامني مي‌نمايند، چون چنين تصور مي كنند كه رقيبي براي آينده خود مي‌سازند يا به اصطلاح مار در آستين مي پرورانند. در واقع مدير بايد از مربيگري و آموزشي كه به زيردست خود مي‌دهد سود فراوان ببرد، زيرا مدير نمي‌تواند ارتقاي مقام يابد، مگر اينكه جانشيني لايق براي خود پرورش داده باشد.
  2. چرخش كار، مستلزم اين است كه مدير پيوسته پست خود را عوض كند تا بتواند تجربه هاي وسيعي بياموزد و با جنبه هاي مختلف فعاليت هايي كه در شركت انجام مي شود آشنا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir