دسته‌بندی نشده

تاثیر نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات – پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت نظری یا علمی:

مشارکت شهروندان در حیات سیاسی خود همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه اجتماعی و سیاسی بوده است و از زمان شکل گیری دولت­های مستقل این اندیشه همزاد آن شکل گرفته است که مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به نوعی باید قدرت مهارنشدنی حاکمان که در رأس قدرت قرار دارند را محدود کرد که این تحدید در گرو مشارکت شهروندان در سرنوشت خود بوده است و امروزه مشارکت سیاسی یکی از شاخص­های عمده توسعه سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن دموکراتیک حساب می­شود.

با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات و تبلیغات گسترده در این بخش، صداو سیما در انعکاس اخبار انتخابات چگونه عمل می­کنند و اینکه کدام شبکه بیشتر در خصوص اخبار هم از حیث محتوا و هم از حیث تعداد خبر بیشتر خبر پخش می­کند.

انتخابات امروزه از مهمترین بحث ها در هر کشور می­باشد و هر کشوری مصمم است تا مردمانش بیشترین مشارکت را در انتخابات و پای صندوق های رأی داشته باشند؛ چرا که هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد، به همان اندازه بیانگر اقتدار بیشتر حاکمیت آن کشور خواهد بود؛ همچنین میزان اهمیت­دهی و دلواپسی مردم در انتخاب سرنوشت خود به چشم می­خورد که همه­ی این­ها در گرو پوشش خوب و مناسب اخبار رسانه ها به خصوص رسانه تلویزیون است.

اهمیت هر تحقیق بر دو جنبه علمی یا نظری و جنبه عملی یا اجتماعی آن است. اهمیت نظری تحقیق از جنبه افزایش شعاع اطلاعات و دانش شناخت عینی و علمی نسبت به پدیده­ی مورد مطالعه می باشد تا به دور از ذهن گرایی چگونگی میزان پوشش تلویزیون در اخبار انتخابات مجلس سال 90در اسفند ماه همان سال را به طور کمی مورد ارزیابی و ملاحظه قرار دهد.

از حیث نظری این تحقیق به افزایش دایره اطلاعات نسبت به پدیده مورد مطالعه کمک می­کند تا درون مایه خبری شبکه های مدنظر (1، 2، 3، تهران و شبکه خبر) کاوش شودو نقش رسانه تلویزیون و اخبار پنج شبکه 1، 2، 3، تهران و شبکه خبر به ترتیب در پنج دوره زمانی 19، 20:30، 22، 24 و 13 را مورد بررسی قرار می­دهد و می خواهد عناصر، سبک و ارزش­های خبری این سه شبکه خبری و این سه دوره زمانی را بررسی کند.

از حیث جامعه شناختی انتخابات به تغییر در سیاست نخبگان سیاسی ختم می­شوند و انتخاب نمایندگان مجلس هم همین منظور را در سطوح سلسله مراتبی قانون­گذاری مدنظر دارد، یکی از راههای پیشرفت در هر جامعه از پارلمان که برگزیدگان مردم در جای جای کشور در آن جمع شده­اند، برمی­خیزد و این که چه کسی انتخاب می شود و آیا مردم برای انتخاب این برگزیدگان مشارکت داشته باشند یا نه، نیاز به شناخت بیشتری می­باشد که این شناخت تنها از رسانه تلویزیون بهتر محقق می­شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir