دسته‌بندی نشده

تاثیر راه های جذب سرمایه گذار خارجی – پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثير درآمدي گردشگري

امروزه سهم زيادي از درآمد برخي کشورها از محل فعاليت‌هاي گردشگري است . مسافرت و جهانگردي در توليد ناخالص ملي نقش والايي را ايفاد مي‌کند. گردشگري علاوه بر ايجاد اشتغال موجب درآمد ملي مي‌شود که بخشي از درآمد به صورت درآمد ارزي حاصل مي‌شود.  درآمدهاي گردشگري عبارتند از مقدار ارزي که بازديدکنندگان خارجي به داخل کشور مي‌آورند و خرج مي‌کنند.قسمت اعظم درآمدهاي ناشي از گردشگري

 

بيشتر به مناطقي از جهان اختصاص دارد که از اوضاع اقتصادي و رفاهي بهتري نسبت به بقيه نقاط جهان برخوردارند در اين خصوص مي‌توان به اتحاديه اروپا ، آمريکاي شمالي و آسياي شرقي اشاره کرد . جالب آنکه بيشترين مولدين گردشگري را نيز همان کشورهاي عمده پذيراي گردشگران تشکيل مي‌دهند مثل آمريکا ، آلمان ، ژاپن ، انگليس ، فرانسه و ايتاليا .(www.daneshname.com)

2 10 جهانگردي و درآمد ارزي

مطلوب‌ترين اثر جهانگردي ، ارزي است که وارد کشور مي‌شود. ارز خارجي حاصل از جهان‌گردي بين‌المللي ، شامل محاسبة درآمدهاي ناخالص ارز خارجي است (کل ارز خارجي که جهان‌گردان خارجي هزينه مي‌کنند  و درآمد خالص ارز خارجي) ارز خارجي باقيمانده در کشور پس از کسر ضريب خروج ارز خارجي . دگرگوني‌هاي نرخ تبديل ، اثر تعيين کننده‌اي بر روندهاي گردشگري بين‌المللي و در نتيجه روند گردشگري و توزيع آن دارد . در کنار تعدادي از عوامل ديگر ( مانند تغييرات توليد ناخالص ملي و تراز پرداخت‌ها) ، نوسان نرخ تبديل ارز تا حدود زيادي سبب روندهاي انشعابي در مخارج گردشگري توسط کشورها است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir