دسته‌بندی نشده

تاثیر توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي-دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

3 اهمّيت و ضرورت تحقيق

امروزه در شرايطي که اقتصاد ومسائل ناشي از آن توجه بسياري از سياستگذاران وبرنامه ريزان اقتصادي را به خود جلب نموده، گردشگري به عنوان صنعتي پويا، پردرآمد و متنوع، فصل جديدي در مناسبات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه است.(الواني،1385،ص25)

از نکات مهم مطرح شده در توسعه صنعت گردشگري ضرورت توجه همه جانبه اين صنعت در مناطق مورد نظر به گونه است که ضمن ارتقاي اقتصادي اين نواحي بسترهاي مناسب جهت حفظ واحياي منابع مورد بهره برداري قرار گرفته در فرايند توسعه گردشگري را نيز فراهم آورد. گردشگری به علت خاصيت بازدهی زودهنگام آن ، بسترمناسبی برای سرمايه گذاری است.گردشگری می تواند هر دو سرمايه گذاری داخلی وخارجی را جذب نموده واقتصاد رابه حرکت در‌آورد.سرمايه گذاری خارجی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه مهم است، اما در ساير کشورها که سرمايه گذاران داخلی علاقه‌ای به سرمايه گذاری در گردشگری ندارند؛سرمايه گذاري خارجی می تواند توسعه گردشگری را سرعت بخشيده ومعيارهای اقتصادی را ارتقا داده و ايده‌ها ، فناوری ، تماس‌ها و بازارهای جديد رابه ارمغان آورد.برخلاف ديگر سرمايه گذاری ها ، چنين سرمايه گذاری در کشورها باقی خواهد ماند.هتل ها را نمی توان مانند کالاهای اصلی يا ساير کالاها جابجا کرد.براين مبنا می توان رهيافتی را در قالب سرمايه گذاری گردشگری مابين مرکز وپيرامون ،رويه‌ای معکوس از جريان سرمايه دانست.در اين رهيافت سرمايه‌ها در زمينه گردشگری از مرکز به پيرامون در حرکت است که تنها می تواند سودآوری خود را در زمينه گردشگری در مقاصد، همان کشورهای پيرامونی،حفظ نمايد.از اين رو نگرش مرکزـ پيرامون در زمينه گردشگری حالت عکس می گيرد.درست است که مازاد اقتصادی به وسيله يک سيستم مازاد ستانی جهانی به مراکز باز می گردد ولی در اين نقطه سرمايه گذاری بر روی گردشگری ، به پيدايش مشاغل ودرآمدهای منتهی گرديده ؛ که جوامع محلی از آن بهرمند می شوند.(شفق،1383،ص54)

با توجه به مطالب فوق الذکر و با در نظر گرفتن اين که با دستيابي به شناخت مناسب از  نحوه تأثيرگذاري گردشگري در جذب سرمايه گذاري خارجي ، مديران اين امكان را مي یابند كه اقدامات مناسب تري را در راستاي افزايش قابليت هاي گردشگري استان در جلب سرمايه گذاري خارجي وداخلي  انجام دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir