دسته‌بندی نشده

بررسی مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصاد کشاورزی :

موقعیت اقتصادی هر سرزمین، وابسته به کارکرد بخشهای اقتصادی آن سرزمین ( کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) است.این کارکرد در پرتو ترکیب بهینه قدرت تولیدی سرزمین شکل می گیرد. امکان آن وجود دارد که هر سرزمینی، در زمینه ای خاص،از قدرت تولیدی مناسب و پر توان برخوردار باشد. لذا توجه به توان تولیدی و کارآرا کردن آن، زمینه های مناسبی را برای بهره وریهای اقتصادی بوجود می آورد.نگرشی در کارکرد بخشهای اقتصادی ، حاکی از موقعیت مناسب بخش کشاورزیدر اقتصاد ایران است. زیرا کشاورزی توانسته است از نظر اشتغال زایی، تامین درآمد و سهم آن در تولید ناخالص ملی،تامین نیازهای مصرفی جمعیت و همچنین تامین ارز، موقعیت مطلوبتری را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کسب نماید. ( مطیعی لنگرودی ،1381، ، ص 81 و82)

برای تولید انواع محصولات کشاورزی باید منابع مختلفی را مورد استفاده قرار داد. نحوه استفاده از این منابع در ایجاد ارزش اقتصادی انواع تولیدات موثر است. به علاوه کارآیی را که انواع تولیدات در زمینه مصرف، تامین درآمد برای تولید کننده، تامین ارز و غیره دارا می باشند،در ایجاد ارزش اقتصادی برای آنها نقش دارند . بنابراین ارزش اقتصادی انواع محصولات کشاورزی به عوامل تامین نیازهای مصرفی داخلی، تامین درآمد بیشتر برای جامعه روستایی و ناحیه، نقش محصول در ایجاد اشتغال و بکارگیری بهینه منابع و عوامل تولید وابسته است.

رفتار اقتصادی کشاورزان در کشورهای پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، بگونه ای که با توجه به تئوریهای اقتصادیمی توان اقدامات آنها را توصیف و پیش بینی کرد. اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درامد را بر حداکثر سود ترجیح میدهند، اما این به مفهوم بی اعتبارساختن اصول کلی تئوی اقتصادی نیست. با این وجود،تئوری اقتصادی ساخته و پرداخته ذهن غربی هاست و در توضیح رفتار کشاورزان تحت سیطره نظامهای اقتصاد دولتی کشورهای سوسیالیستی، محدود عمل کرده است. مهمتر اینکه، فرضیه به حداکثر رسانیدن سود که به عنوان هدف اصلی اقتصاد معیشتی اکثر کشورهای در حال توسعه، مطرح است، احتمالا نیاز به اصلاح و تعدیل دارد. (گریگ، 1382 ، ص108 و 109)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir