دسته‌بندی نشده

بررسی شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

18  سرمايه گذاري مستقیم خارجي و صنعت گردشگري :

عليرغم ماهيت بين المللي صنعت گردشگري ، جالب است که به دشواري بتوان آن را صنعتي جهاني شده دانست؛ زيرا درقياس باکسب وکارهاي ديگر خدماتي نظير ارتباطات وخدمات مالي، سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي( FDI)   وارد شده به آن چندان گسترده نيست . در واقع FDI بيشتر در معدودي از فعاليت هاي مرتبط با گردشگري رخ مي نماياند که صنايع اقامت، رستوران داري، تورگرداني، سيتم هاي رزواسيون بين المللي و تا حدي خطوط هوايي در آن جاي دارند .

جدول    2-3   حوزه هاي حضور FDI درصنعت گردشگري

برآوردهاي سازمان آنکتاد حکايت ازآن داردکه سهم توريسم ازکل FDI بين المللي بيش از 2درصد آن نبوده است. البته اين سهم دراقتصادهاي در حال توسعه، نقش پررنگتري دارد وگاه تا10 درصدFDI وارد شده به آنها به صنعت گردشگري اختصاص دارد . (UNCTAD,2004)

پاسخ اينکه چرا ارقام تا به اين حد کوچک جلوه مي کننند را مي توان در موضوعات زير جستجوکرد:

  • نخست اينکه علي الاصول به واسطه همپوشاني فراوان و محدوديت هاي آماري ، حجم کلي
    فعاليت هاي مرتبط با گردشگري در اقتصادهاي ملي نيز به طور متعارف کمتر از حد واقعي خود برآورد مي شوند .
  • ديگرآنکه ورود چند مليت هاي به صنعت گردشگري در بسياري موارد با توجه به ذات خدماتي بودن فعاليت ها بيش از آنکه به صورت واردات سرمايه رخ داده باشد ، درقالب قرادادهاي مديريت ظهور يافته است . رستوران هاي زنجيره اي نظير مک دونالد نمونه اي از اين دست به شمارمي روند .
  • سومين مطلب آن است که علي رغم محدود بودن فعلي سطح FDI   ، از آنجا که گردشگري بين المللي در جهان سوم با سرعت در حال گسترش است ، براي اين حضور ، آينده روشني ديده مي شود .
  • و سرانجام آنکه سرعت رشد FDI و حضور بنگاه هاي چند مليتي درعرصه صنعت گردشگري درجهان سوم با رشدي معني دار به پيش ميرود . ( زاهدي ،1388 ، ص4 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir