دسته‌بندی نشده

بررسی بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه¬ها و احزاب -دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه­های مربوط به تأثیر رسانه­ها در مبارزات انتخاباتی

مبارزات انتخاباتی در نگاه اول به نظر نمایشی جذاب است که دنیایی از اعمال ارتباطات سیاسی را می­توان در آن به تماشا نشست. همچنین می­توان آن را آزمایشگاهی دانست که فرضیه های بحث برانگیز در این زمینه را بتوان در آن محک زد. شواهدی که در طول دهه گذشته جمع آوری شده، موجب بازبینی دیدگاه­ها در مورد رفتار نسبت به مبارزات انتخاباتی و تأثیر این مبارزات بر مردم گردیده است. جای تعجب نیست که یافته­های مطالعات کلاسیک در این زمینه در دهه های 1940 و 1950 علی رغم مبارزات انتخاباتی در دوران حاضر دیگر چندان کسی را جلب نمی­کند.

پل لازارسفلد و گروه تحقیقاتی وی در سال 1940 در تحقیقی درباره آثار تبلیغات بر روی رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به این نتیجه رسیدند که اثر تبلیغات بر روی رأی دهندگان ناچیز است و رأی دهندگان از مدت ها پیش از شروع انتخاباتی تصمیم خود را می­گیرند. به عبارتی دیگر، رأی دهندگان دارای گرایش­های سیاسی ثابت هستند که ریشه در محیط خانوادگی، زندگی شغلی و محیط فرهنگی آنها دارد و با مطالعه­ی این زمینه­ها به راحتی می­توان جهت گیری سیاسی آنها را پی بینی کرد.

ژوزف کلایر (1960)، از محققان دانشگاه گلاسکو با ارائه الگویی، شش عنصر را در رأی دادن موثر دانست که این شش عنصر عبارتند از: «ایدئولوژی حاکم»، «حزب یا دولت حاکم»، «زمینه­های اجتماعی»، «رسانه­ها»، «همانندی حزبی» و «نگرش و شرایط حاکم بر انتخابات».

در این مدل دو عنصر اول روی دو عنصر بعدی تأثیر می­گذارند و با یکدیگر عنصر پنجم را که «نگرش فرد رأی دهنده» می­باشد، تشکیل می­دهند و سرانجام «نگرش فرد» با توجه به عنصر آخر یعنی «شرایط حاکم بر انتخابات» به «رأی» تبدیل می­شود.

«زمینه­های اجتماعی» در این میان می­تواند طبقه اجتماعی، مذهب، سن، جنسیت، محیط اجتماعی، موقعیت اجتماعی و حتی منطقه جغرافیایی باشد. «همانندی حزبی» تأثیری است که شناخت وانگاره از حزب بر تصمیم گیری فردی دارد. «شرایط حاکم بر انتخابات» نیز می­تواند احساس فرد رأی دهنده نسبت به میزان تأثیرگذاری شرکت وی بر انتخابات باشد. (افخمی،1377، 101)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف جزئی:
  • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
  • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
  • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
  • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
  • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
  • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
  • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
  • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
  • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir