دسته‌بندی نشده

پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

          بررسي آنها (TWD)، نشان داد كه يك دوره سه ساله عكس العمل سرمايه گذاري به تكانه جريان وجوه نقد در شرايط عدم محدوديت  مالي حدود 80% و در شرايط محدودیت مالي حدود 60% می باشد، در حاليكه عكس العمل مخارج سرمايه اي و سود سهام به تكانه هاي جريان وجوه نقد  بسيار ناچيز و كم اهمیت بود. به عقيده ی آنها (TWD)، پس انداز وجوه نقد و كاهش تامين مالي خارجي تاثيرات بسزايي در كاهش محدوديت هاي مالي آتي شركت ها خواهد داشت، به گونه اي كه كاهش تامين مالي خارجي در دوره جاري موجب افزايش ظرفيت تامين مالي آتي مي گردد[22].

       لازم به ذكر می باشد كه مبناي آنها (TWD)، براي طبقه بندي شركتها به عنوان  محدوديت يا عدم  محدوديت مالي، نسبت پرداخت سود سهام، اندازه شركت، رتبه بندي اوراق قرضه و رتبه بندي اسناد  تجاري شركت ها بود [22].

 

 

ب) – تحقيقات انجام شده درایران

          ثقفی و هاشمی(1383)، به مطالعه تحلیلی ارتباط بین جریان های عملیاتی و اقلام تعهدی برای ارائه مدلی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی پرداخته اند. یافته های پژوهش آنها نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن ارتباط معنی داری هست.  بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت ها، همه ضرایب متغیر های مورد بهره گیری در مدل های مطرح شده، معنی دار می باشند، اما در سطح گرو ههای مختلف، بعضی از ضرایب متغیرهای مورد بهره گیری معنی دار نبودند[3].

        کیمیا گری و عینعلی(1387)، در زمینه ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه تحقیقی انجام داده اند، که در این پژوهش کوشش شده با بهره گیری از ابزار های اقتصاد سنجی، مدل های مناسبی ارائه گردد. بدین مقصود با بهره گیری از تکنیک های غربال گری، تعداد 78 شرکت از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده و اثرات متغیر های ارائه شده در تئوری توازن، تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی، تئوری هزینه های نمایندگی و تئوری زمان سنجی بازار طی سال های80 تا 84 مورد مطالعه قرار گرفته و بر آن اساس مدل رگرسیونی که بهترین برازش را از داده های موجود بدست می دهد، ارائه شده می باشد[3].

         کردستانی و نجفی(1387)، به مطالعه عوامل تعیین کننده ساختار سر مایه ( آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی ) پرداخته اند. نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عواملی همچون اندازه شرکت، فرصت

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir