دسته‌بندی نشده

پایانامه در مورد : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اهمیت کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی و تأثیر مهمی که این دو متغیر در نحوه ارائه خدمات سازمان ها و تحقق اهداف سازمانی دارند، این پژوهش برآن می باشد که جنبه های مختلف کارآفرینی و ساختار سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ارتباط همبستگی بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی را در این سازمان مورد آزمون قرار دهد.

با استناد به مجموعه مطالبی که در زمینه مبانی نظری پژوهش اظهار گردید چارچوب نظري تدوین شده كه در زير نشان داده شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-4) اهداف تحقيق

هدف 1: مطالعه وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: مطالعه وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: مطالعه تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی پژوهش)

هدف 4: مطالعه تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین ارتباط بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir