دسته‌بندی نشده

پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

درآمدند. همچنین در روزگار عثمان مردم آذربایجان و ارمنستان از اطاعت او بیرون رفتند و ولید به این سرزمین­ها حمله برد و آنها را به اطاعت خلیفه درآورد.[1]عثمان در 18 ذیحجه به سال 35 هجری به قتل رسید و در سال 25 ذیحجه علی بن ابی طالب(ع) به خلافت رسید[2]. فتوحات اسلام با خاتمه روزگار ابوبکر و عمر و عثمان به پایان رسید.

1-5-4-توقف فتوحات در زمان امیرالمؤمنین(ع) 36-40هجرت

خلافت خلفای راشدین که در عصر سه خلیفه اول مصروف ممالک خارجی و بسط و تقویت اسلام بود، از اواخر خلافت عثمان با انقلابات داخلی مواجه شده و این انقلابات مقارن انتصاب علی(ع) به نفاق شدید و چند فرقه شدن مسلمین مبّدل گردید. به همین جهت تمام دوره خلافت این خلیفه به جنگهای داخلی و زد و خورد با مدعیان جانشینی عثمان گذشت[3].

سخت نمود و پیروز گردید، سپس کاشان مرکز فرغانه را بگشود و به مرو رفت.قتیبه به فتوحاتی که در ماوراءالنهر کرده بود، بسنده نکرد بلکه در سال 96 هجری به مرزهای چین تافت. بعد از گفتگوی بسیار پادشاه چین به پرداخت جزیه رضایت داد و قتیبه به مرو بازگشت.و در اثنای فتوحات خود به سمرقند رسید که در آنجا بت­های بسیار بود. فرمان داد تا همه بتان را بسوختند و بسیاری از بت پرستان مسلمان شدند و قتیبه برای بار چهارم بخارا را گشود و مردمش را به قبول اسلام واداشت.[4]

زمانی که حجاج حاکم عراق بود یزید بن مهلب سردار عرب مأمور حمله با گرگان شده بود اسپهبد گرگان با مرزبان آنجا بر ضد او متحد شدند و او را شکست دادند. و یزید بن مهلب، تنها از طریق حیله­ی حیان نبطی که یکی از موالی بود، توانست اسپهبد را راضی به صلح کند و زیرا یزید بن مهلب سوگند خورده بود که آسیاب با خون بگرداند و هر چه خون ریخت آسیاب نمی گردید،آب در جوی نهادند و خون با آن به آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید از آن نان بخورد تا به سوگند خود وفا کرده باشد.[5]

[1]. ابراهيم حسن، حسن، پيشين، ص 282 .

[2]. آشتياني، عباس اقبال، تاريخ ايران پس از اسلام، پيشين، ص348.

[3]. همان، ص349.

[4]. همان، ص340و 388.

[5]. ابن اسفنديار، بهاءالدين محمد بن حسن، تاريخ طبرستان، به تصحيح عباس اقبال آشتياني،باهتمام محمد رمضاني، ج 1، ص 164و 163؛ زرين کوب، عبدالحسين، دو قرن سکوت،پيشين، ص231.

 مطالعه تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir