دسته‌بندی نشده

پایانامه ارشد در مورد : بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

گذاری و تامین مالی خارجی به دنبال خواهد داشت، زیرا شرکتها از محل وجوه نقد نگهداری شده اقدام به سرمایه گذاری منطقی می نمایند. اما بدلیل اینکه وجوه پس انداز شده برای پروژه های سرمایه گذاری کفاف نمی کند، بناچار دست به استقراض می زنند، هر چند واحـد های تجاری در بلند مدت نیز ممکن می باشد، بخشی از جریانات نقدی ورودی را همانند دوره های کوتاه مدت پس انداز نمایند، اما این وجوه نمی تواند تمام نیازهای مالی آنها را جهت سرمایه گذاری تامین نماید. افزایش در میزان سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی در بلند مدت نیز موجب تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها به همان میزان می گردد[21].

      شرکت ها در کوتاه مدت یک بخش عمده ای ازوجوه نقد نگهداری شده را به جای پرداخت سود سهام یا انجام مخارج سرمایه ای ترجیحاً به کاهش تامین مالی اختصاص می دهند، به گونه ای که کاهش تامین مالی خارجی دردوره جاری موجب افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می گردد، به همین دلیل شرکت ها قبل از تخصیص دادن وجوه نقد برای پروزه ها و سرمایه گذاری های آتی، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی  می نمایند. پس می توان نتیجه گرفت که یک ارتباط مستقیم بین افزایش و یا کاهش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی با ساختار دارایی و سرمایه هست [19] و [20].

2-17- ارتباط تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

      واژه تکانه به معنای شوک، تکان شدید، ضربه ی روحی، برق زدگی، برق گرفتگی، شوک برقی و مواردی از این قبیل تعریف شده می باشد [13].

       در علم فیزیک تکانه، عبارت می باشد، از جرم ضربدر سرعت (نیرو)، در واقع نیروی وارده به جسم باعث حرکت آن می گردد، پس حرکت یک جسم معین بر اساس نیروهایی تحلیل می گردد که محیط به آن وارد می آورد. به عبارت بهتر، به میزان نیروی وارده به جسم مقـدار تکانه تعیین می گردد[14].

نمودار (2) تحت عنوان انتقال تکــانه های جریان وجــوه نقد، به عنوان مثال از دوره T-1 به دورهT  نشان داده شده می باشد [22].

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir