دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

که به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شده می باشد، یا این که  محدودیت ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه برطرف گردد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری نوعی دارایی می باشد که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل  سود سهام، سود تضمین شده و اجاره) افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ) نگهداری می کند.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت به دو گروه طبقه بندی می شوند[8]:

الف) سریع المعامله در بازار– نوعی سرمایه گذاری می باشد، که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس می باشد، هست، به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد، دست پیدا نمود.

ب)غیر سریع المعامله در بازار(سایر سرمایه گذاری ها)- سرمایه گــذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهــادار و اوراق قرضه نمونه ای از سرمایه گذاری کوتاه مدت  هستند.

سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت، سرمایه گذاریی هایی هستند که با انگیزه ایجاد روابط تجاری با واحد سرمایه پذیر انجام می گیرد، مانند سرمایه گذری بلند مدت در سهام واحد های فرعی، وجوه اختصاصی، وجوه نقــدی می باشد که به منظـور سرمایه گذاری هایی با اهـداف خـاص برای بهره گیری بلند مدت کنار گذاشته شده می باشد [5].

موارد زیر نمونه هایی از اقلامی هستند که در این طبقه  قرار می گیرند:

1- سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام سرمایه سایر شرکت ها که با هدف فروش در یک  سال آتی نباشد.

د- ذخيره ماليات

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir