دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

مراحل اساسی یک پژوهش علمی که شالوده اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند، عبارتند از [10].

1- مشخص کردن هدف

         هدف پژوهش ممکن می باشد  اثبات یک نظریه جدید یا مطالعه دقیق نظریه موجود باشد، در بعضی موارد ممکن می باشد، هدف پژوهش این باشد، که پایه ای برای اطلاعات بدست آید که تا حدی منعکس کننده وضع جاری امور باشد، به عنوان مثال اطلاع از وضع درآمـــد کارکنان یک شرکت، می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جانبی آنها باشد. سرانجام هدف یک پژوهش ممکن می باشد علاوه بر ایجاد ادراکی دقیق تر از عوامل اقدام کننده محیطی، تعیین امکانات و کاربرد آنها  در کنترل یا اصلاح امور جنسی یک پدیده باشد .

2- جمع آوری داده ها

         داده ها بایستی به گونه ای جمع آوری شوند که اندازه های عددی بعضی از ویژگی ها، یا توضیح بعضی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه، و یا هر دو را داشته باشند. لذا در هر پژوهش، تهیه  داده های واقعی با در نظر داشتن مقصودی که در هر پژوهش دنبال می گردد، اهمیت اساسی دارد. امروزه می توان با بهره گیری از سیستم های مکانیزه جمع آوری داده ها، بر کمیت  مشاهدات پژوهش و همچنین افزایش اعتبار داده ها افزود.

3- تجزیه و تحلیل داده ها

          بعد از اینکه داده ها با بهره گیری از روش های مناسب گردآوری شدند، برای کشف حقایق، مجموعه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد. به اظهار دیگر این گونه داده ها به دلیل اینکه منبع اصلی برای کسب اطلاعات جدید درمورد پدیده مورد مطالعه هستند، به صورت  دقیق مورد تجزیه و تحلیل  قرارمی گیرند، تا بتوان به اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها  مطرح شده اند، دست پیدا نمود.

4- اظهار یافته ها

         در این مرحله اطلاعاتی که از طریق تجزیه و تحلیل داده ها  حاصل می شوند، با توجه  به هدف هایی که در مرحـله پژوهش (مشخص کردن هدف) مشخص شده اند،  مـــورد مطالعه قرار می گیرند، و بر اساس آن یافته های پژوهش اظهار می گردد.

3-2- روش پژوهش

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir