دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

         نتایج حاصل از مدل رگرسیون وجوه نقد نگهداری شده اظهار کننده حساسیت جریان وجوه نقد وجوه نقد نگهداری شده می باشد. نتــایج یافته ها طبق استانــدارد حسابداری مالی ایران نشان می دهد، که در سالt  شرکتها 265/1 پس انداز به ازای هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی داشته اند، به عبارت ساده تر به ازای هر واحد تغییر در جریان وجوه نقد ورودی شرکتها 265/1 تغییر در پس انداز شرکتها طی دوره جاری ایجاد شده می باشد. به عنوان مثال، با فرض 1000 ریال تغییر در وجوه نقد عملیاتی، به مانده وجوه نقد شرکت (وجوه نقد نگهداری شده)، 1265 ریال اضافه می گردد، (1265= 265/1×1000). یک بخش قابل ملاحظه ای از وجوه نقد پس انداز شده به تدریج در طی دو سال بعد مصرف شده می باشد، به گونه ای که در سال بعد 797/0 و در سال بعدی 435/0 از وجوه نقد پس انداز شده بهره گیری شده می باشد، یعنی به ترتیب یافته ها طبق استاندارد ایران و FASB به ترتیب 860/0 و 025/1  افزایش در پرداخت سود سهام، نشان دهنده عکس العمل شرکت ها به تکانه جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد.

4-3-4- تامین مالی خارجی

        نتایج حاصل از مدل رگرسیون تامین مالی خارجی نشان می دهد که شرکت ها یک بخش بزرگی از وجوه نقد عملیاتی را جهت کاهش تامین مالی خارجی مصرف می کنند.

       نتایج یافته ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد، هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی جایگزین497/0 تامین مالی خارجی در سال جاری شده می باشد، بطور جالب تر، هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی، 184/1 در افزایش تامین مالی خارجی در سال بعد به شرکتها کمک می کند، و در یک دوره سه ساله در مجموع 687/0 افزایش در تامین مالی خواهند داشت.

        نتایج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان می دهد که هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی، جایگزین 384/0 تامین مالی خارجی در دوره جاری می گردد. در حالیکه در سال بعد 262/1 در افزایش تامین خارجی به شرکتها کمک می گردد. در دو سال بعد هر واحد تغییر در وجوه نقد دوره جاری جایگزین 308/0 تامین مالی خارجی می گردد. و در یک دوره سه ساله 570/0 در افزایش تامین مالی شرکت ها موثر بوده می باشد.

          در این مبحث می توان به نتایجی دست پیدا نمود، مانند اینکه شرکت هایی که از لحاظ دسترسی به بازارهای تامین مالی خارجی با محدودیت مواجه اند. گردش بیشتر جریان وجوه نقدی عملیاتی، می تواند جایگزین مناسبی برای تامین مالی خارجی برای آنها باشد، در مواردی نیز کاهش تامین مالی خارجی در دوره جاری می توان موجب افزایش  ظرفیت تامین مالی خارجی در دوره های آتی گردد. نگاره یک نمونه کلی، این موضوع را به شکل واضح تر نشان می دهد.

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir