دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسی ارشد:تعیین رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مقدمه

یکی از مهم­ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه­اند مسأله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهم­ترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولت­ها می­کوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش می­یابد و کناره­گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم­سالار را با مشکل مواجه می­کند(عالی و همکاران، 1390).دولت الکترونیک به فعالیت­های دولتی که  بر مبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد، می­باشد که بخش تجاری شامل تهیه و تدارک محصولات و خدمات، ارائه و دریافت سفارشات، فراهم کردن و کسب اطلاعات و تکمیل تراکنش­های مالی می­باشد(فانگ[1]،  2002). در این فصل نخست منابع نظری مربوط به دولت الکترونیک و سپس اعتماد عمومی و رابطه آن با دولت الکترونیک و در نهایت تحقیقات انجام شده مربوط و نزدیک به مسأله تحقیق بیان می­گردند.

 

 

 

بخش اول

2-2-دولت الکترونیک

دولت الکترونیک بسیاری از قوانین را نقض می‌کند، شامل جدایی دیجیتال(کمبود دسترسی یکسان به کامپیوتر، یا به دلیل کمبود منابع مالی و یا به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم)، دسترسی عموم به اطلاعات دولت، رساندن خدمات و امنیت اطلاعات راه‌حل‌های دولت الکترونیک عمدتاً در رابطه با تلاش برای ارتقاء مدیریت و تأثیر بیشتر منابع فناوری اطلاعات دولت هستند) (برای کمک به سیاست­گذاران برای شناخت قوانین دولت الکترونیک که مربوط به نقش آن‌ها در زمینه‌های مختلف است، این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می‌کند. این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد و قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می‌کند. این گزارش همچنین بعضی از موقعیت‌ها و چالش‌های مرتبط با دولت الکترونیک به طور کلی توضیح می‌دهد. بعضی از کارشناسان دولت الکترونیک را مثل اعمال خاص مانند مراجعه به یک دکه برای دریافت درخواست کار یا داوطلب شدن برای دریافت خدمات اجتماعی از یک وب سایت تعریف می‌کنند. دیگر کارشناسان دولت الکترونیک را عموماً به عنوان اتوماتیک کردن سیستم رساندن خدمات تعریف می‌کنند. در حالیکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت‌اند، یک شرکت، گروه گارتنر، دولت الکترونیک را به صورت ارتقاء دائم ارائه خدمات، شرکت در انتخابات و حکومت با انتقال روابط داخلی و خارجی از طریق تکنولوژی، اینترنت و رسانه‌های جدید خلاصه می‌کند(جفری[2]، 2003).

به خاطر دلایل مختلف فنی، اقتصادی و سیاسی قوانین دولت الکترونیک برای رسیدن به ظرفیت کال خود نیازمند زمان هستتند. در نتیجه شخص می‌تواند پروژه‌های دولت الکترونیک را به 4 مرحله از تکامل تقسیم کند: ایجاد، تعامل، انتقال و تبدیل شدن. هر مرحله نمایان‌گر توانایی رشد کرده‌ای برای دادن اطلاعات و خدمات به عنوان تعامل انتقال آنلاین است. درنهایت هواداران و منتقدان دولت الکترونیک متوجه می‌شوند که تعداد زیادی موقعیت و چالش عملی کردن تصمیمات دولت الکترونیک وجود دارد. بعضی از فرصت‌های نهفته شامل خدمات جدید، افزایش دخالت شهروندان در دولت و ایجاد ساختار پیشرفته اطلاعاتی می‌شود. بعضی از چالش‌های نهفته شامل امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی، مشکلات در دسترسی به کامپیوتر و مدیریت می‌شود. به همین دلیل، دولت الکترونیک می‌تواند به‏عنوان یک پروسه یا راهی برای رسیدن به یک هدف در نظر گرفته شود تا خود یک هدف. دولت الکترونیک هنوز در مراحل اولیه تشکیل قرار دارد و قول ارتقاء همراه با پیشرفت تکنولوژی و پذیرفته شدن توسط مردم را می‌دهد. حقیقت دولت الکترونیک و کاربردهای بخش‌بندی آن ممکن است گاهی اوقات قربانی نبود درک دقیقی از معنی و اهمیت آن شود(ویلیام، 2001).

قوانین دولت الکترونیک می‌توانند اشاره‌ای به فدرالیزم داشته باشند، یکی از نشانه‌های سیستم حکومت فدرالی تأکید بر تقسیم عمودی قدرت است. در مقابل قوانین دولت الکترونیک از تکنولوژی اطلاعاتی استفاده می‌کند که بر مدل افقی یا شبکه‌ای ارتباط و تعامل تأکید دارد. در حالیکه دولت الکترونیک برای این طراحی شده تا موانع بین آژانس‌های مختلف را جدا کند می‌تواند همچنین اثری مشابه بر مرزهای حکومت فدرال گذارد. اگر چه دولت الکترونیک شامل دامنه‌ی بزرگی از فعالیت‌ها و کارکنان می‌شود،  سه بخش مختلف را می‌توان شناسایی کرد. این‌ها شامل دولت به دولت(G2G)[3]، دولت به تجارت (G2B)[4] و دولت به شهروندان (G2C)[5] می‌شوند. هر کدام از این بخش‌ها نماینده‌ی تلفیقی متفاوت از نیروهای انگیزه‌ساز و تصمیمات‌اند. به هر حال، بعضی اهداف شامل ارتقاء بازدهی، اطمینان و کیفیت خدمات برای گروه‌های شهری می‌شود(جفری، 2003).

[1]– Fang

[2]– Jeffrey

[3]-Government-To-Government

[4]– Government -To- Business

[5]– Government-To-Citizen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلي

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه شهید-3CXDD744

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir