دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:شناسایی قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

قرارداد اختیار معامله (Option)

اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. ]20[ بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است. چنان‌که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.

به طور كلي دو نوع اختيار معامله وجود دارد: اختيار خريد و اختيار فروش. يك «اختيار خريد» ، به دارندة آن، اختيار خريد يك دارايي در طول دورة زماني معيني و با يك قيمت توافق شده مي دهد. يك «اختيار فروش»، به دارندة آن اختيار فروش يك دارايي در دورة زماني خاص و با يك قيمت توافق شده ميدهد. در بازارهاي اختيار معاملات، چهار موقعيت معاملاتي وجود دارد: يك موقعيت خريد اختيار خريد، يك موقعيت فروش اختيار خريد، يك موقعيت خريد اختيار فروش، يك موقعيت فروش اختيار فروش. به فردي كه موقعيت فروش در يك قرارداد اختيار معامله را اتخاذ ميكند، «صادر كنندة» اختيار هم مي گويند. در حال حاضر اختيار معامله بر روي دارايي هايي مثل سهام، شاخص هاي سهام، ارزهاي خارجي، قراردادهاي آتي و ساير دارايي ها، مورد داد و ستد قرار ميگيرد.

هر بورس بايد شرايط و ويژگي هاي يك قرارداد اختيار معامله را كه مورد داد و ستد قرار ميگيرد، دقيقاً مشخص نمايد، به ويژه بايد حجم قرارداد، زمان انقضای دقيق آن و قيمت توافقي مشخص و تعريف شود. در ايالات متحده آمريكا يك اختيار معامله به دارنده آن، اختيار خريد يا فروش صد سهم را ميدهد. مهلت انقضای يك قرارداد در ساعت 59 : 10 بعد از ظهر مي باشد. زمان دقيق تاريخ انقضا عبارت است از ساعت ۵۹ : ۱۰ بعد از ظهر اولين شنبه، بعد از سومين جمعه ماه انقضا. در هر زماني ميتوان اختيار معامله هاي با چندين سررسيد مختلف را معامله كرد. قيمتهاي اعمال، معمولاً با توجه به قيمت سهام، در فاصله هاي ۵/ ۲ دلار، پنج دلار يا ۱۰ دلار هستند. در هنگام آغاز معامله، معمولاً قيمت اعمال به طور منصفانه اي نزديك به قيمت جاري سهام ميباشد. با تقسيم سود نقدي، شرايط اختيار معامله سهام تعديل نمي شود. ليكن تقسيم سود سهمي، تجزيه سهام و صدور حق تقدم، باعث تعديل در اختيار معامله آن سهام مي شود. هدف از اين تعديلات، اين است كه موقعيت معاملاتي خريدار و فروشنده قرارداد اختيار معامله با تقسيم سود سهمي، تجزيه سهام و يا صدور حق تقدم، دست خوش تغيير نگردد و ثابت باقي بماند. ]20[

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا است که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار های نوین مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir