دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

اهمیت و ضرورت تحقیق

دولت­ها در اجرای برنامه­های اقتصادی به شدت به همکاری عموم مردم بخصوص نخبگان جامعه نیاز دارند؛ چرا که همراهی نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادی در اجرای سیاست­های اقتصادی دولت فرآیند رسیدن به اهداف برنامه را تسریع کرده و بازخوردهایی که نخبگان جامعه به برنامه های اقتصادی دولت نشان می­دهند می‏تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‏های دولت شده و کارآیی عملکرد دولت را افزایش دهد. از سویی دیگر اعتماد مردم به حاکمیت مشارکت آنها را در اجرای برنامه­های دولت و پشتیبانی سیاسی از دولت افزایش می­دهد، به‏طوری که هرچه مشارکت و همکاری مردم با دولت بیشتر باشد، دولت می­تواند با اتکا به مردم برنامه‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با تاثیرگذاری بیشتری به سرانجام برساند( نادمی، 1388).

دولت، در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش محوري دارد، با اين حال نه به عنوان فراهم كننده مستقيم رشد بلكه به‏عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده در روند توسعه است. مهم­ترين اقداماتي كه توسط دولت­ها مي­تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از:

تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني، تقويت و غني‏سازي آموزش‏هاي عمومي؛ تأمين امنيت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي، پرهيز از تصدي­گري بخش­هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي(الواني و شيرواني ،1383).

نمی‏توان انکار کرد که یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی برخورداری از اعتماد عمومی است(پور‏عزت و همکاران، 1388). با افزایش اعتماد عمومی سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته هزینه کنترل متقابل حکومت و ملت کاهش می‏یابد(اوسلانر[1]، 2002). به نظر می­رسد که این وضع هر سه عرصه فعالیت اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی حکومت را تحت تأثیر قرارمی­دهد(چورتن ، 2000). اغلب شهروندان افزایش اعتماد عمومی بین یکدیگر را در مشارکت خود در فعالیت­های شهری مؤثر می­دانند و به عبارتی شهروندان در صورتی که به اطرافیان خود از اطمینان و اعتماد کافی برخوردار باشند تمایل بیشتری به مشارکت در امور مختلف خواهند داشت(شریف زاده و صدقی، 1388). اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی فرد، 1387). اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387). اعتماد سازی در سطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به­ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به‏عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1382). برای رسیدن به وحدت شاخصه‏های مختلفی وجود دارد ولی مهم­ترین شاخصه آن اعتمادعمومی به ‏رفتارها و کنش‏های افرادجامعه به‏یکدیگراست(اشراقی، 1391). اعتمادعمومی یکی از مهم‏ترین ابعاد سرمایه اجتماعی است که آسیب دیدن آن می­توان زیان و هزینه بسیار سنگینی را برای نظام اداری و در مقیاس وسیع­تر به نظام سیاسی تحمیل کند کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‏های جهان امروز به‏شمار می­رود (الوانی، 1379).

اهمیت نقش اعتماد عمومی و دولت الکترونیک در توسعه­ی جوامع و همچنین نسبتاً نو بودن مفهوم دولت الکترونیک، دلایلی بر اهمیت تحقیقات در این زمنیه به‏ویژه در ایران می­باشند. نتایج احتمالی این تحقیق می­تواند نقش دولت الکترونیک در اعتمادی عمومی را روشن نماید. همانطور که گفته شد اعتماد عمومی یکی از مهم­ترین عوامل تاثیر گذار در سرمایه اجتماعی دولت­ها است. بنابراین شناسایی نقش احتمالی دولت الکترونیک با اعتماد عمومی و همچنین اعتماد عمومی در استفاده شهروندان از دولت الکترونیک راه را برای مدیریت سرمایه اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هموار می­نماید.

[1]– Uslaner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلي

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه شهید-3CXDD744

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir