دسته‌بندی نشده

بررسی دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

هماهنگي در سازمان:

ساز و كارهاي اصلي هماهنگي:

  • هرفعاليت سازمان يافته انساني- از ساختن ظروف سفالي گرفته تا فرستادن انسانها به كره ماه- نيازمند دو اقدام بنيادي است: تقسيم كار وظايفي كه بايد اجرا شوند و هماهنگ كردن آن وظايف يا كاركردها براي تحقق اقدام مورد نظر.  ساختار هر سازماني را مي‌توان براساس مجموعه روشهاي مورد استفاده براي تقسيم كار و توزيع نيروي انساني براي انجام امور و سپس هماهنگي حاصل ميان آنها تعريف كرد. .( منوريان1378، 53)
  • توافق دو جانبه: در اين حالت هماهنگي از طريق فرايند ساده ارتباطات غيررسمي حاصل مي‌شود. افرادي كه كارها را انجام مي‌دهند همانند دو پاروزن قايق كه همگام با يكديگر فعاليت مي‌كنند از طريق تعامل از نزديك امور را هماهنگ مي‌كنند. اين مكانيزم در ساده‌ترين سازمانها مورد استفاده قرار مي گيرد، همچنين جالب است گفته شود كه اين مكانيزم، در پيچيده‌ترين سازمانها نيز استفاده مي‌شود زيرا تنها روشي است كه در شرايط بي‌نهايت دشوار، نظير فرستادن انسان به كره ماه براي اولين بار، قابل اعتماد و كاربر تلقي شد.
  • سرپرستي مستقيم: در اين روش يك فرد به شيوه دستوري كار ديگران را هماهنگ مي‌كند. بنابراين اقدامات تعدادي از افراد را كه در جبهه جنگ مشغول هستند نميتوان از طريق توافق درجانبه هماهنگ كرد. آنها نيازمند رهبري هستند كه از طريق دستور كار آنها را هماهنگ كند. ( منوريان1378، 54)

 

هماهنگي از طريق استاندارد سازي نيز امكان‌پذير است. چهار نوع استانداردسازي قابل تصور است:

الف) استاندارد كردن فرآيندهاي كار: فرآيندهاي كار زماني قابل استاندارد شدن هستند كه محتواي مشخص و روشن باشد. ( متناسب با سازمانهاي بوروكراتيك ماشيني)

ب) استاندارد كردن بازده كار: بازده كار زماني استاندارد مي‌شود كه بهره‌هاي كار مثلا اندازه‌هاي فرآورده يا خدمات مشخص باشد.

ج) استانداردكردن مهارتها و دانش‌ها: در اين حالت كارگر در عوض كار يا بازده كار استاندارد مي‌شود( متناسب سازمانهاي بوروكراتيك حرفه‌اي)

د) استاندارد كردن هنجارها: بدين‌معنا كه كاركنان بر مجموعه عقايد مشتركي توافق دارند و بر اين اساس به هماهنگي نايل مي‌گردند( مناسب سازمانهاي رسالتي)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

  • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

  • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداری

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir