دسته‌بندی نشده

اندازه شرکت بر اهرم مالی شرکت¬هاي پذيرفته شده-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوري ترجيحي[1]

اين تئوري بيان مي كند كه شركت ها ابتدا تامين مالي دروني را ترجيح مي­دهند در نتيجه شركت ابتدا از سود انباشته و نقدينگي داخل شركت و چنانچه نياز بيشتري داشته باشد در ابتدا از اوراق قرضه استفاده نموده و در نهايت سهام عادي منتشر مي­كند. اين تئوري نتايج ضمني زير را در بر دارد:

  • با وجود هزينه­هاي بالاي انتشار سهام، شركت رو به استفاده از منابع داخلي مي­آورد (قاليباف: 1382، 175).
  • جلوگيري از ايجاد هزينه هاي مالي ناشي از ضعف مالي و عدم توانايي پرداخت
  • حفظ و مدارا نمودن با كمبود مالي به شكل قدرت وام گيري ذخيره شده
  • همچنين اينكه شركت نمي­خواهد خود را با ریسکناشي از وضع پروژه­هاي سرمايه گذاري (حتي اگر NPV>0) با انتشار سهام عادي و يا اوراق بهاداري كه خود داراي ریسکاست درگير كند.

هر چند ديدگاه ترجيحي نسبت به ديدگاه ايستا عملي­تر و قابل قبول­تر است اما با اين حال دو شكاف و خلاء آشكار در تئوري ترجيحي وجود دارد.

الف: ديدگاه ترجيحي به تقسيم سود الزامي و حتمي متكي است اما چرا آنرا حتمي مي­داند نمي­تواند تشريح كند.

ب: تئوري در ارتباط با اينكه چرا و چه موقع شركت اقدام به انتظار سهام (تامين مالي خارجي) مي­كند استدلال واضحي را ارائه نمي­دهد. با توجه به مراتب فوق مي­بينيم كه هر دو راه حل با ابهاماتي روبر است و به روشني رفتار مالي شركت­ها را در حركت به سوي ساختار مالي بهينه تشريح نمي­كند لذا رفتار مالي شركت­ها در اين خصوص به مانند معمايي حل نشده است و از اين رو عبارت معماي ساختار سرمايه مطرح مي­شود.(مايرز،1984)

 

2-2-1-8) ساختار مالي مطلوب:

منظور از اصطلاح ساختار سرمايه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعي است ساختار بهينه سرمايه نيز مجموعه نسبت­هايي است(انواع اوراق بهادار) كه موجب حداكثر شدن ارزش كلي واحد انتفاعي بشود و اما چگونه مي­توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعي را تعيين کرد ؟ مديران مالي در مواجهه با مسئله بسيار مشكل مذبور ناگزير از تدوين سياست مناسب خود مي­باشند. چنانچه پس از اعلام يك برنامه مالي جديد، قميت سهام شركت كاهش يابد مي­توان نتيجه گرفت كه اجراي برنامه مالي جديد موجب خارج شدن ارزش شركت از محدوده بهينه خواهد شد. ضمناً موسسات مالي تامين كننده اعتبار و تسهيلات مالي نيز مي­توانند ديدگاه­هاي خود را درباره برنامه مالي واحد انتفاعي در اختيار مديران مالي بگذارد. چنانچه واحد انتنامي ناگزير از پرداخت بهره بالا (غيرمتعارف) باشد، مي­توان آن را نشانه­اي از استقراض زياد قبلي تلقي كرد. منبع ديگر اطلاعات مي­تواند تجديد نظر در رده­بندي اوراق ترخيص واحد انتفاعي و پايين آوردن آن توسط نوسان تحليل گر مالي مي باشد. (مديريت مالي جلداول سازمان حسابرسي صفحه 239)

[1] ) Myers

2) pecking order model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه، وجوه مالي مورد نياز خود را از منابع صحيح تامين مالي نموده، به طوري که هزينه سرمايه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلي (کلی) اين پژوهش عبارت است از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

و اهداف فرعي (ویژه) اين پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثير دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

2) شناخت تأثير سودآوري  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

3) شناخت تأثير نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

4) شناخت تأثير سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

5) شناخت تأثير اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

6) شناخت تأثير نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

7) شناخت تأثير تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

8) شناخت تأثير شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir