دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسی ارشد:ارائه رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

– متغیرهای تحقیق

مطمئناً در تمايل شهروندان به پرداخت عوارض عمران و نوسازي شهري، علاوه بر علل اقتصادی، سایر عوامل از جمله عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی و میزان پذیرش و مقبولیت آحاد جامعه)، عوامل فرهنگی (فرهنگ پرداخت عوارض)، عوامل سیاسی و حاکمیتی (تصمیمات و سیاست ها و قوانین متخذه) نیز، بایستی مدنظر قرار گیرد. كه در قالب كلي تر، مي توان اين عوامل را در قالب عوامل اجتماعي شدن، عوامل درون سازماني، عوامل برون سازماني و عوامل فردي مطرح نمود. اما در این تحقیق تلاش خواهیم نمود، تا فقط رابطه متغیر مستقل “كيفيت خدمات شهری” (بعنوان یکی از شاخص های عوامل           درون سازمانی) با “متغیر وابسته” یعنی تمايل به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری را، مورد بررسی قرار دهیم.

1-7-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

1-7-2-1- کیفیت خدمات شهری

 • تعریف خدمات

به دلیل تنوع خدمات، تعریف آن ها همواره کاري دشوار بوده است. آنچه این امر را پیچیده تر می کند این واقعیت است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده ها، غالباً درك و تشخیص راه هاي انجام و عرضه خدمات آسان نیست. کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادي در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است. گرونروس(2001) خدمت را چنین تعریف میکند  »یک خدمت، فعالیت یا مجموعه اي از فعالیت های کم و بیش ناملموس است، که معمولاً و نه لزوماً، در تعاملات بین مشتري و کارکنان خدمات و/ یا منابع فیزیکی یا کالاها و/ یا سیستم های عرضه کننده خدمات، صورت            می گیرند و به عنوان راه حل هایی براي مشکلات مشتري، ارائه میشوند.»

 

 • تعریف کیفیت

كيفيت واژه رايج و آشنايي است كه از مفهوم و نحوه كاربرد آن تفاسير گوناگوني به عمل آمده است. اما وجه مشترك همه اين تعاريف “سازگاري كالا يا خدمت با نيازها و انتظارات مشتريان” است. كيفيت از مشتري شروع مي شود و هرگونه توجه به كالا يا خدمت، بدون توجه به نظر مشتري، الزاماً كيفيت را بدنبال ندارد. لذا معمولاً كيفيت را بر اساس تطابق پذيري محصول با ویژگی های مدنظر مشتري، و يا ميزاني كه محصول   مي تواند انتظارات قبلي مشتري را برآورده سازد، تعريف مي كنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش میزان تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت قابليت اطمينان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين تضمين کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.

1-5- سوالات تحقيق

 • بين كيفيت خدمات شهری و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • بین هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا شهروندان از كيفيت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • ميزان تأثيرگذاري هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر مي باشد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir