دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

خلق استراتژي تعهد

مشاركت دادن كاركنان در تعيين ارزش‌ها كاري معقول است زيرا اولاً آن‌ها بيشتر نسبت به ارزش‌هاي انتخاب شده احساس تعلق مي‌كنند و به آنها احترام مي‌گذارند. ثانياً مديريت نبايد ارزش‌ها را تعريف و آن را طوري تحميل كند كه مانع انعطاف‌پذيري، خلاقيت و توانايي سازگاري آنها با تغيير گردد. ارزشها بايد بر ضرورت انعطاف‌پذيري، خلاقيت و كارگروهي و همچنين نياز به عملكرد و كيفيت تأكيد كنند. ثالثاً نبايد از اين‌گونه عمليات انتظار چنداني براي زياد كردن تعهد كاركنان داشت. آن‌ها ممكن است نرخ گردش كاركنان را كاهش دهند، شناخت آن‌ها از سازمان را افزايش بدهند و حس وفاداري آنها را نسبت به سازمان افزايش دهند. حتي رضايت شغلي را نيز ممكن است افزايش دهند اما مدركي وجود ندارد كه نشان دهد رضايت شغلي بيشتر لزوماً موجب بهبود عملكرد مي‌شود. البته اگر عمليات مذكور روي هدف و ارزش خاص مثل كيفيت متمركز شود، شانس بهبود عملكرد افزايش مي‌يابد. شايد باور اين عمليات «قلب‌ها و ذهن‌ها» براي افزايش تعهد كاركنان، موجب تغيير شكل يك شبه رفتار سازماني خواهد شد. تأثيرگذاشتن بر روي رفتارها، حمايت از تلاش‌هاي صورت گرفته براي وصول به اهداف و حفظ ارزش‌ها ذاتاً باارزش و مفيد خواهد بود. يك استراتژي تعهد به توسعه روش‌هاي برقراري ارتباط با كاركنان، تهيه طرح‌هاي آموزشي و پرورشي آن‌ها و تهيه طرح‌هايي براي افزايش مشاركت كاركنان و همچنين به معرفي فرآيندهاي مديريت عملكرد و پاداش مربوط مي‌شود. (آرمسترانگ، 1386، 325-227)

2-2-8) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني

جرالد سالانيك معتقد است چهار عامل عمده به تعهد سازماني منجر مي‌شود و آن را تقويت مي‌كند.

1- مرئي‌سازي يا شفاف كردن: برانگيختن افراد براي تعهد و مشاركت دادن آنها در امور سازمان و در ميان گذاشتن اطلاعات عمومي سازمان با آنها است. رفتاري كه محرمانه و غيرقابل‌ديد باشد تعهدآفرين نيست، زيرا قابل انتقال نمي‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir