دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

توریسم در ایران:

سرزمين ايران با آثار تاريخي، هنر و ميراث گران سنگ فرهنگي خويش بطور قطع براي جهانگردان عهد قديم، يكي از بهترين مقصدهاي توريستي, محسوب مي شده است. اين مهم را مي توان از آثار هردودت (Herodotus), اراتوستين (Eratosthenes) و ديگران در قبل از اسلام و سياحان مسلمان، عرب و اروپايي بعد از اسلام، به خوبي فهميد. با اين وجود ايران از روند شتاباني كه در دهه هاي اخير در صنعت توريسم در جهان اتفاق افتاده دور مانده و عليرغم اينكه جزو يكي از 10 كشور اول جهان به لحاظ اكوتوريسم و دارا بودن مواريث فرهنگي غني تلقي مي گردد، ليكن از نظر جذب توريسم  در رديف شصتم جهان قرار دارد؛ اين مهم ضرورت بازنگري اساسي در برنامه ها و سياستگذاري ها و عطف توجه جدي مسئولين به اين صنعت را بيش از پيش مي طلبد.

 • جامعه فئوداليته و محدوديت كاركردهاي توريستي در ايران:

جامعه ايراني از گذشته هاي دور تا قبل از جنگ جهاني اول و مشخصاً تا چند دهه ي اخير ، عمدتاً جامعه اي فئودالي و روستايي بوده است .بطوري كه بيش از 72 درصد جمعيت كشور روستا نشين، و بيش از 80 درصد توليد داخلي (G.N.P), تا سال 1299 در بخش كشاورزي توليد مي شده است. در چنين جامعه اي و اصولاً در جوامع ما قبل بازرگاني (Premercantile), زمينة مبادلات پولي چندان فراهم نبود و عمدتاً مبادلات كالايي رونق بيشتري داشت .از جائيكه اصولاً جهانگردي بعنوان بخشي از فعاليت گروه هاي انساني در اوقات فراغت به شمار مي آيد كه در حقيقت از اين طريق، گردشگران قدرت خريد خود را به دلخواه  از مبدأ به مقصد برده و در آنجا هزينه مي نمايند, در جامعه فئوداليته و ما قبل بازرگاني زمينه چنين جابجايي سرمايه و قدرت خريد عملاً فراهم نمي باشد. لذا در جامعه ايراني در آن دوره، گردشگري رونق چنداني نيافت.

 • شكل گيري جامعه شبه سرمايه داري و زمينه هاي جديد گردشگري در ايران:

روند تغييرات در شيوة توليد سرمايه داري؛ يكپارچگي روزافزون بازار داخلي، وجود نيروي كار آزاد براي توليد، گسترش ارتباطات و راه هاي ميان شهري و روستايي، تغيير الگوي مصرف جامعه، ايجاد و گسترش صنايع و غيره لازم بود كه زمينه شكل گيري تشكيلات منسجم گردشگري و جلب شدن توجه دولتمردان به اين مهم را فراهم نمود.

برای اولین بار در سال 1314 اداره اي در وزارت كشور به نام ” اداره ی امور جهانگردی” تأسيس شد. به دنبال آن در سال 1320, اين تشكيلات جاي خود را به ” شورای عالی جهانگردی”  داد، تا اينكه در سال 1333 اهميت جلب توريست خارجي با توجه به جنبه هاي اقتصادي آن و به منظور تحكيم مباني حسن تفاهم ميان افراد كشورهاي ديگر با ايرانيان، مورد توجه دولت قرار گرفت و ادارة امور جهانگردي با كاركردهاي فراتر از دور اول تحكيم يافت .در سال 1340, شوراي عالي جهانگردي به تعيين خط مشي و برنامه هاي اجرايي پرداخت و بدنبال آن تأسيسات جهانگردي در ايران توسعه يافت.

 • شهر نشيني سريع و رشد شتابان گردشگري در ايران:

با رشد سريع شهر نشيني و در پي آن كاركردهاي اقتصادي و فعاليت هاي اشتغال زا در كشور، سرمايه گذاري خصوصي در صنايع و خدمات كشور تشويق و ترغيب و در صنايعي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري نشان نمي داد، دولت رأساً اقدام به سرمايه گذاري نمود. اين امر باعث شد كه زير ساخت هاي اقتصادي، تأمين نيرو و سوخت، ارتباطات و مخابر ات، حمل و نقل هوايي، زميني و بنادر گسترش چشمگيري يابد . مجموعه اين تحولات و كاركردها كه در برنامه هاي عمراني كشور اتفاق افتاد، تحولات شگرفي در صنعت توريسم كشور را در پي داشت .چنانكه با گسترش فعاليت هاي عمراني و ايجاد زمينة اشتغال در شهرها، روند مهاجرت روستا – شهر را به شدت تشديد نمود، و اين مهم شهر نشيني سريع را در ايران شكل داد, كه اين خود باعث جابجايي سرمايه و نيروي كار بطور توأمان در كشور گرديد و اشخاص مقاصد جديدي را در كشور پي جويي نمودند. افزايش سريع قيمت نفت در دهة 1350, در ايرا ن، بر شدت اين تحولات افزود و جابجايي هر چه بيشتر نيروي كار و سرمايه را در اقصي نقاط كشور در پي داشت . گردشگري براي اولين بار در برنامة عمراني پنج سالة چهارم كشور (1346-1351) به عنوان يك بخش مستقل در نظر گرفته شد . بدنبال آن قرارداد مطالعات “طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران” بين سازمان برنامه و بودجه ايران و شركت خارجي “توريست كنسولت” منعقد گرديد و سپس طرح تفصيلي گردشگري نيز توسط همين شركت تهيه شد . بجز اين طرح جامع، چندين طرح گردشگري ديگر نيز بصورت ناحيه اي در ايران تا قبل از انقلاب اسلامي سال 1357 مطالعه گرديد كه از آن جمله اند :

 • طرح جامع جهانگردي كرانه هاي درياي خزر
 • طرح ايجاد مراكز جهانگردي در كلاردشت و دشت نظير
 • طرح ايجاد مراكز جهانگردي در كرند
 • طرح جامع آبهاي معدني سرعين و لاريجان
 • طرح جامع جهانگردي جزاير كيش و مينو
 • طرح جامع جهانگردي سد ليتان

علاوه بر اين ها مطالعات ديگري نيز از طرف دفتر مطالعات سازمان جلب سياحان به عمل آمد، كه مهمترين آنها عبارتند از؛ تشخيص و تعيين نيازمندي شهرهاي مختلف نسبت به ايجاد تأسيساتي همچون؛ هتل، متل، زائر سرا، پلاژهاي نمونه، اقامتگاه جوانان، ميهمانسراها، اردوگاه جهانگردي و چايخانه در مسير راه ها كه اكثريت آنها در حد مطالعات مقدماتي باقي ماندند. عمدتاً موضوعاتي كه مورد توجه جهانگردان در ايران در اين دوره واقع مي شد، در برگيرندة كاركردهايي همچون؛ سفرهاي شغلي و كنفرانس ها، تورهاي جامع جهانگردي، سفرهاي جوانان، هيپي ها و جهانگردان ترانزيتي، توقف ميان راهي، بطوري كه بازرگانان و صاحبان مشاغل خارجي از فرصت اقامت در تهران براي تماشاي اصفهان و تخت جمشيد و شيراز نيز استفاده مي کردند. اهداف بيشتر جهانگردان از سفر به ايران در اين دوره گشت و گذرهاي فرهنگي بوده است. جوانان هیپی هايي كه از كشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان و امريكا به ايران مي آمدند، در اقامتگاه هاي ارزان قيمت سكونت كرده و مبالغ بسیار پائيني را در كشور خرج مي كردند و سپس از طريق درياي خزر و مشهد، راه افغانستان و پاكستان را در پيش مي گرفتند. در اين دوره نهايتاً تا سال 1356 تعداد جهانگرد جذب شده به كشور، به اوج خود رسيد؛ چنانكه در اين سال قريب به 700 هزار توريست از ايران بازديد و در سال 1357 حدود 235 ميليون دلار ارز از صنعت گردشگري نصيب كشور گرديد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

 • بررسی تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
 • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
 • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
 • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
 • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
 • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir