دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت های تولیدی استان اردبیل

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

هنجارها

هنجارهای همکاری می توانند پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه اجتماعی بوجود آورند (استارباک،1995،ص20)

-الزامات و انتظارات

الزامات نشاندهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است  (کلمن،1990،ص14).

-هویت

هویت فرایندی است که در آن افراد احساس می کنند که با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند (کرامر، 1996،ص9)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه ارتباطی , به وسیله سوالات 18 تا 28 پرسشنامه ناهاپیت گوشال (1998) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

عملکرد بازار

تعریف مفهومی

بازار و عملکرد آن عنصر محوری نظم اقتصاد آزاد می باشد. بازار به ترتیباتی اطلاق می گردد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند (Zéghal, Anis Maaloul, 2010 ). عملکرد بازار شامل سه بعد حفظ مشتری، جذب مشتری و کیفیت محصول می باشد.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش عملکرد بازار , به وسیله سوالات 1 تا3  پرسشنامه عملکرد بازار اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

 

حفظ مشتری

تعریف مفهومی

آنچه در بازاریابی امروز دنیا اهمیت ویژه ای دارد، حفظ مشتریان موجود و تبدیل آنها به مشتریان دایمی است و تنها سازمانهای مشتری محور می توانند با موفقیت درون قرن بیست و یکم باشند، زیرا امروزه مشتریان، کیفیت را تحسین می کنند، بلکه آن را حق خود می دانند. در نتیجه پویایی هر سازمانی که خدماتی را ارایه می دهد بستگی به توانایی های آن سازمان در خصوص تامین خواسته ها و برآورده نمودن نیازهای همیشه در حال تغییر مشتریان دارد (پیترز و واترمن، 1372،ص41).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق :

اين تحقيق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir