رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت-پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت تعاونی

می توان تعاون را متشکل از عوامل مولفه متعددی دانست که وجود تعدادی از این عوامل برای تجلی «تعاون» ضرورت دارد. عوامل مزبور عبارتند از :

  • وجود تعدادی از افراد به نحوی که تشکیل یک گروه اجتماعی را بدهند.(دارای روابط و کنش های متقابل اجتماعی باشند).
  • وجود نیاز مشترک و محسوس
  • اشتراک مساعی در جهت رفع نیاز مشترک به صورت ارادی و داوطلبانه.
  • علاوه بر سه عامل فوق که معمولاً در هر کار گروهی و در هر فهالیت اقتصادی وجود داردعامل یا عواملی دیگر را باید ذکر کرد که متضمن مفاهیم رفاه، توسعه، عدالت اجتماعی، تعالی ارزش های اخلاقی، جلوگیری از سود جویی مفرط و ممانعت از استعمار دیگران و… نیز می باشد.

گروهی که دور هم گرد آمده و در جهت رفع نیاز مشترک و محسوس خود با یکدیگر همکاری می نمایند، ممکن است با توجه به معانی مختلف تعاون نوعی کار تعاونی انجام دهند،لیکن تعاون در مفهوم خاص اقتصادی- اجتماعی خود فعالیت گروهی از افراد در جهت رفع نیاز یا نیاز های مشترک و محسوس با رعایت اصول و قواعد ویژه ایست که آن را از سایر شکل های فعالیت گروهی و جمعی متمایز می سازد.

شرکتهای تعاونی به منظور خاصی تشکیل می­شوند و اهدافی را دنبال می­کنند

  1. ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.
  2. ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
  3. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

4.پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

5.جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir