دسته‌بندی نشده

رابطه بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي-پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری

در بازار بورس، همه روزه ميليون ها اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرد. شيوه قيمت گذاري اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغيرهاي مختلفي مي باشد كه هر يك به طريقي و با شدّت متفاوتي بر قيمت اوراق مزبور تأثير مي گذارد. بنابراين، يكي از مهم ترين موضوعات براي بررسي و كشف الگو ها و قواعد حاكم بر نظام بازار نحوه قيمت گذاري اوراق بهادار مورد معامله است. در بازار سهام چه عامل يا عواملي، قيمت يك سهم را تعيين مي كنند؟ آيا تعيين قيمت يك سهم بر اساس يك الگوي منظّم انجام مي شود يا خير؟ يكي از نقش هاي اصلي بازار سرمايه، تخصيص اقتصادي مالكيت سهام است به طور كلي در يك بازار كارآ، قيمت ها علائم مناسب و صحيحي براي تخصيص منابع هستند، همچنين در اين بازار افراد حقيقي و حقوقي مي توانند تصميم هاي زيادي را در زمينه سرمايه گذاري گرفته، از بين اوراق بهاداري كه توسط شركت ها عرضه مي گردد، بهترين انتخاب را انجام دهند. در صورتي كه در يك بازار، قيمت اوراق بهادار، در هر لحظه از زمان “انعكاس كاملي” از همه اطلاعات در دسترس باشد، مي توان آن بازار را كارآ ناميد (چن و همکاران[1]، 2011).

تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ‌ای میان ‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه 1970، آغاز شد. دوّمین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه ‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد (تلنگي، 1390).

علّت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوی ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوی، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، مؤفّق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت.

پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که محقق قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را دارد ، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌ های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه ‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارآ قرار گرفته است (راعي و فلاح پور، 1391).

در اواخر دهه ي 70 ميلادي، فرضيه ي بازار كارآ در مطالعات دانشگاهي به بالاترين حد خود رسيد. در آن زمان انتظارات عقلايي تحوّلي عظيم در نظريه هاي اقتصادي به وجود آورد. و تفكّري جديد را مطرح نمود كه قيمت هاي دارايي را همچون قيمت سهام برآورد مي كرد. اين تفكّر فقط به خاطر اين كه اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظريه هاي آن زمان هماهنگ مي كرد به عنوان بهترين اطلاعات راجع به ارز ش هاي بنيادي و تغيير قيمت ها در نظر گرفته مي شد (شاپیرا و همکاران[2]، 2012).

بيشتر مدل هاي مالي در آن زمان به بررسي رابطه قيمت دارايي ها و متغيرهاي كلان اقتصادي مي پرداختند و سعي داشتند با استفاده از نظريه انتظارات عقلايي رابطه اي بين علوم مالي و اقتصادي تحت عنوان يك نظريه جذّاب ايجاد نمايند. به عنوان مثال رابرت مرتون در سال 1970 در مقاله “مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي چند دوره اي ” نشان داد كه مي توان مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را به يك مدل اقتصادي جامع تعادلي و چند دوره اي تبديل كرد. رابرت لوكاس در مقاله خود با عنوان” قيمت دارايي در اقتصاد بورسي ” نشان داد كه در يك تعادل عمومي انتظارات عقلايي، قيمت عقلايي دارايي، توانايي پيش بيني عناصري را دارد كه به پيش بيني پذيري مصرف بستگي دارد. داگلاس بريدن در سال 1979 نظريه بتاي مصرفي را ارائه كرد. در اين نظريه بتاي سهام (معيار ریسکسيستماتيك يا غير قابل حذف سهام) به وسيله همبستگي بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعيين مي شد. موارد ياد شده از نظريه هاي پيشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر دهه ي 70 با توجّه به تفكّرات جديد و ديدگاه هاي مختلف در خصوص نظريه هاي قبلي، راه حل هاي جديدي در بازارهاي مالي و اقتصادي پيشنهاد گرديد. امروزه موضوع جالب اين است كه دوباره مجّلات مالي شروع به گزارش ناهنجاریهايي ناسازگار با فرضيه بازار كارآ كردند.

اواخر دهه ي 80 ميلادي تحقيقات مالي در مورد سازگاري فرضيه بازار كارآدر بازارهاي سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجي درباره سر ي زماني قيمت ها، سودهاي تقسيمي و درآمد سهام به اوج خود رسيد. اين امر موجب به وجود آمدن ترديد هاي در خصوص اين كه آيا قيمت سهام با پيش بيني هاي به دست آمده از مدل فرضيه بازار كارآ تفاوت دارد، گرديد.

ناهنجاریهاي كشف شده را مي توان به عنوان انحراف از حقايق بنيادي بازاركارآ در نظر گرفت. به نظر مي رسد ناهنجاریهايي همانند اثر ژانويه و اثر روزهاي هفته براي فرضيه بازار كارا نگران كننده تر باشد. حتّي ناهنجاریهاي تأثيرگذارتر از آنچه گفته شد، وجود دارد و آن همبستگي قيمت سهام با بالا رفتن حجم معاملات است. مواردي كه گفته شد، حداقل به طور ضمني بيان مي كند كه برخي از تغييرات قيمت اوراق بهادار، هيچ دليل بنيادي نداشته و به خاطر عواملي است كه در مدل ها لحاظ نشده است (خواجوي و قاسمي، 1391).

[1]  Chen. G, kwok.C.Y, Rui.O.M

[2]  Shapira, Zur, Venezia, Itzhak

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

2- تعیین رابطه بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

3- تعیین رابطه بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

4- تعیین رابطه بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

5- تعیین رابطه بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلاميه‌هاي سودنقدي.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir