دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل روس و همکاران

روس و روس، دراگونتی و ادوینسون در سال 1997 شاخص سرمایه فکري 1 را براي اندازه گیري

دانش محور بوده و اشتباهاتی با مباحث،IC معرفی کردند. آنها تشریع کردند که دیدگاههایشان در رابطه با

دانشی دارد. از سوي دیگر بعدها آنها از مدلی استفاده کردند که مشابه با مدل ادوینسون و مالون بود(اما

دقیقاً همانند آن بود).

 

نمودار 3- مدل شاخص سرمایه فکري روس و همکاران

 

آنها در تحقیقی دیگر و در طبقه بندي شبیه به طبقه بندي ادوینسون و مالون انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی تقسیم کرده و این سه دسته را ر یک سطح افقی قرار داده اند (چانگ، 2007 به نقل از عالم تبریزي). در این طبقه بندي اجزاء سرمایه هاي فکري با جزئیات بیشتري معرفی شده است:

سرمایه انسانی: شامل دانش فنی، مهارت­ها، ویژگی­هاي رهبري مدیران ارشد، نوآوری­ها، انگیزش(بعد مالی و غیر مالی) و قابلیت سازگاري است. سرمایه ساختاري: فرهنگ شرکت، ساختار، فرایند ها و رویه هاي کاري سرمایه رابطه اي: مشتري،میزان رضایت آنها از محصولات و خدمات)، مشتریان(تعداد آنها) ارتباط با تأمین کنندگان(آگاهی داشتن از این ارتباطات)، ارتباط با تأمین کنندگان(تعداد آنها)(برنان، 2000 به نقل ازعالم تبریزي 1388).

 

2-2-3-4- مدل استیوارت

استیورات در سال 1991 IC را عبارت از دانشی که از طریق تبدیل مواد خام آنها را و در مجله فورچون

IC را ارزشنمند تر می سازد معرفی کرده است. مقاله ارائه شده توسط وي همانند یک کاتالیزور عمل نمود و بعنوان یک مفهوم اصلی در تفکر مدیریتی مطرح کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir