دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:میزان تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو زمانی:این تحقیق در فاصله زمانی زمستان 92 الی تابستان 93 انجام شد.

 

1-9- نوع تحقیق

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ابعاد پنج گانه ی شخصیت بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت به توصیف وضع موجود می پردازد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنج گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل بر اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد.

این تحقیق از لحاظ هدف,تحقیق کاربردی بوده و از لحاظ زمان, تحقیقی مقطعی می باشد که به صورت پیمایشی (و از نوع همبستگی- علی) در میان دانشجویان دانشگاه سمنان صورت گرفته است.

1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق

1-10-1- شخصیت

الف) تعریف مفهومی: شخصیت از واژه ی لاتین پرسونا گرفته شده است که به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می زنند. شخصیت را می توان به صورت مجموعه ی با دوام و بی نظیر ویژگیهای تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند (حق شناس،1385). شلدون در تعریف خود چنین عنوان می کند: شخصیت سازمان یافتگی پویشی جنبه های عقلی ، عاطفی ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir