دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:شناسایی رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهم­ترین اهدافی که از انجام این تحقیق پی گیری می شود می­تواند به قرار زیر باشد:

 • بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

 

1-5- چارچوب نظری تحقیق

با توجه به جدید بودن موضوع، برای بررسی موضوع، از نظرات محققان دیگر استفاده شده است و پس از بررسی نظرات، با کمک کارشناسانه استاد راهنما، مبانی نظری تحقیق در دو بخش (توانمندسازی و حکمرانی خوب) گردآوری شده است. برای اینکه بتوان فرضیه­های پژوهش را بررسی و اجرا کرد از یک مدل تحلیلی پژوهش استفاده شده است.

1-6- مدل تحلیلی تحقیق

شکل 1-1 مدل تحلیلی تحقیق

(رسولی، 1390) 

1-7 سؤالات تحقیق

این تحقیق به دنبال این است تا به برخی از سؤالات پاسخ دهد، از  جمله این سؤالات عبارتند از:

سوال اصلی : آیا توانمند سازی سازمانی در کارکنان  بیمه ایران با حکمرانی خوب ارتباط معنی داری دارد ؟

سوال­های فرعی:

 • آیا احساس موثر بودن کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه معنی داری دارد؟
 • آیا احساس شایستگی کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه معنی داری دارد؟
 • آیا احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه معنی داری دارد؟
 • آیا احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه معنی داری دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این تحقیق پی گیری می شود می­تواند به قرار زیر باشد:

 • بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir