دسته‌بندی نشده

پايان نامه تعیین تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

16عامل شخصيت ريموند کاتل

ريموند کاتل، يکي از نظريه پردازان ويژگي هاي شخصيت، تعداد ويژگي هاي اصلي شخصيت را از بيش از ۴۰۰۰ مورد که در ليست اوليه آلپورت وجود داشت به ۱۷۱ مورد تقليل داد. او اين کار را عمدتاً از طريق حذف ويژگي هاي غيرمتداول و ترکيب خصوصيات مشترک انجام داد. کاتل سپس نمونه بزرگي از افراد را براي اين ۱۷۱ ويژگي مختلف مورد ارزيابي قرار داد. وي آنگاه با استفاده از يک روش آماري به نام «تحليل عوامل»، ويژگي هاي نزديک به هم را معين کرد و سرانجام ليست خود را به تنها ۱۶ ويژگي شخصيت کاهش داد. به گفته کاتل، اين ۱۶ ويژگي، منبع و منشاء شخصيت تمام انسان ها مي باشند. او همچنين يکي از پرکاربردترين آزمون هاي ارزيابي شخصيت به نام پرسشنامه ۱۶ عامل شخصيت (۱۶PF) را طراحي کرد.

2-6- نظريه پنج عامل شخصيت

نظريه هاي کاتل و آيزنک موضوع پژوهش هاي بسياري قرار گرفته است و برخي از نظريه پردازان عقيده دارند که کاتل بر روي تعداد زيادي ويژگي تمرکز کرده است و آيزنک بر روي تعداد کمي. در نتيجه، يک نظريه جديد ويژگي هاي شخصيت به نام نظريه پنج عامل شکل گرفت. اين مدل پنج عامل شخصيت نشانگر پنج ويژگي اصلي است که در تعامل با يکديگر، شخصيت انسان را شکل مي دهند. با وجودي که پژوهشگران غالباً با يکديگر بر روي نامگذاري دقيق اين ابعاداختلاف نظر دارند امّا نام هاي زير بيشتر متداول است:

▪ برون گرايي

▪ خوشايندي (مقبوليت)

▪ وظيفه شناسي (وجدان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir