دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

وظیفه شناسی[1] :

الف) تعریف مفهومی: افراد وظیفه شناس دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتند از : توانایی کنترل تکانه ها و تمایلات، به کار گیری طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف، نمره بالا در زمینه حرفه ای و دانشگاهی، دقیق، وسواسی، محتاط و انعطاف ناپذیر، وقت شناس و قابل اعتماد بودن می باشد( شقایق و همکاران، 1388).

ب) تعریف عملیاتی: منظور از وظیفه شناس بودن در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در این بعد شخصیت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده وظیفه شناس بودن بالاتر در فرد می‌باشد.

1-10-7- اعتیاد به اینترنت[2]:

الف)تعریف مفهومی:انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در حلول یک دوره ی دوماهه همراه باشد تعریف کرده است و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده است. (حداقل سه معیار در طول دو ماه) :1- تحمل2-علایم ترک 3-زمان استفاده از اینترنت بیش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد. 4-تمایل مداوم باری کنترل رفتار 5-صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت 6-کاهش فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت 7-تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن ( پاتریک و جویس[3]، 2008).

ب) تعریف عملیاتی:منظور از اعتیاد به اینترنت در پژوهش حاضر نمره اي است که آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت  به دست می آورد.

 

1-10-8- تمایل استفاده از اینترنت[4]:

الف) تعریف مفهومی:منظور از تمایل استفاده از اینترنت علت هایی است که افراد جذب اینترنت می شوند.

طبق تحقیقات یانگ مولفه های تمایل استفاده از اینترنت به پنج دسته کلی تقسیم می شود که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند.

دسته اول:  اهداف و نیات شخصی[5]

دسته اول شامل کسانی می شود که به دلایلی همچون داشتن آرامش، سرگرمی، هیجان، بازی و دستیابی به افراد جذب اینترنت می شوند.

[1]-Conscientious

[2]-Internet Addiction

[3]-Patrick &Joyce

[4].geratification of internet use

[5] .diversian and means

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir