دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع نقش رابطه آگاهی از رقبا با فروش محصولات بیمه ای

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

مديريت هوش رقابتي

 

هوش راهبردي تحليل گرانه است و درباره اين است كه چه چيزي امكان پذيراست نه اين كه چه چيزى روى داده است (چاو،1998، 39-44 ).

با توجه به اين كه نقطه شروع هوش رقابتي يعني اهميت تعريف نكات كليدي هوش دانسته شد، كانون توجه به پايان فرآيند، (يعني گزارش اطلاعات و دانش رقابتي به دست آمده از فرايند هوش رقابتي) معطوف مي گردد( داویس و تویت،2009، 123-141).

در اين جا بايستي اندكي وقت صرف گردد و به بازخورد و ارتباطات پرداخته شود. اثر بخش ترين گونه هاي هوش رقابتي تقريبا يك سوم دوره عمر خود را به بخش پاياني و تهيه بازخورد و ارتباطات با كاربران مي پردازند. اين به دليل اهميت موضوع مي باشد. زيرا دستاورد هاي هوش رقابتي گرايشي به ماندن در پوشش ندارند (فلشر[1]،2008، 66-852).

تاريخ انقضاي كاربرد آنها زود به پايان مي رسد و شايد فاسد شوند. از اين روي مديريت پروژه هوش رقابتي در فاز پاياني كوشش مي كند دستآوردها را درست به دست كساني بسپارد كه در آن لحظه براي تصميم گيري بدان نياز دارند. در چنين شرايطي حتي گونه هاي ساده بازخورد و ارتباطات مانند تاخيرهاي ناگهاني، ناتواني در رسيدن به نتايج پاياني و ديگر بروز رسانى هايى كه كاربر نهايى هوش رقابتي به آن نياز دارد، هم مهم هستند( پاملا و کانسولتینگ[2]،2010، 551-570).

نكته مهّم ديگري كه بايد بدان توجه شود، شناخت كاربر نهايى است. آيا مشتري هوش رقابتي، يك تحليل گر است؟ آيا كسي است كه با تصميم هاي ناگهاني سر و كار دارد و وقت اندكي براي تحليل دارد؟ اگر پروژه هوش رقابتي براي تصميم گيري سريع به كار خواهد رفت، بايستي گزارش و پيشنهادهاي خود را خيلي روشن كوتاه و بدون پوشش و در گفته هاي مشخص بدست داد. از طرف ديگر، اگر گزارش و پيشنهادها براي ارزيابي يك تصميم مهم بكار گرفته مي شود، بايستي در آن به گزينه هاي گوناگون و پيامدهاي هر يك اشاره شود( استروس و تویت، 2010، 302-320).

نكته كليدي در اينجا، توجه كردن به نيازها و انتظارات تصميم گيرنده است. هيچ گاه به كاربران متعددى كه داراي نيازهاي اطلاعاتي گوناگون هستند، نبايستى به يك چشم نگريسته شود. هوش رقابتي خوب با اين موضوع بدرستى كنار مي آيد(مک گونال و ولا،2002،35-40).

اين مهم است كه روي يافته هاي معناداري كه در پشت كارهاي طاقت فرسا نهفته است؛ تمركز شود. اگر كاربران به اطلاعات بيشتري نياز دارند، هميشه بايد منابع و مراجع گوناگوني كه اطلاعات و دانش از آن گرفته شده اند، فهرست شوند. افزون بر آن لازم است تا گزارش هوش رقابتي درباره رهيافت به نتايج و اين كه چگونه چنين دستاوردهايي بدست آمده اند، اطلاعاتي را در برداشته باشد. كاربران هوش رقابتي بسيار تحليل گرانه و نكته سنج و با هوش هستند و اغلب پرسش هايي در باره روايي و اعتبار رويكردي كه با آن موضوع كليدي هوش حل شده است، مي پرسند. پس اطمينان پيدا كنيد كه رويكردهاي تحليلي، سرچشمه هاي اطلاعات وپيش فرض هاي ويژه اي كه برمبناي آنها پيشنهادهاي خود را بدست آورده ايد، خوب تشريح شده اند (دیک و کنرایدی،2007، 12-33).

[1] – Fleisher

[2] – Pemela & Consulting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

2-4-1- اهداف جزئی:

1) تعیین رابطه آگاهی از بازار با فروش محصولات بیمه ای

2) تعیین رابطه آگاهی از رقبا با فروش محصولات بیمه ای

3) تعیین رابطه آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای

4) تعیین رابطه آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی با فروش محصولات بیمه ای

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir