دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش شناسایی مشکلات و عوامل اثرگذار بودجه ريزي در دانشگاه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

بودجه وسيله اي براي بهبود مديريت

در دهه هاي 1920 و 1930 بعضي از صاحب نظران، لزوم افزايش نقش بودجه را درك كرده و در رساله ها و نوشته هاي خويش آن را طرح و گوشزد مي كردند. لكن تصميم گيران به همان فايده اي كه براي بودجه از لحاظ كنترل هزينه هاي دولت قائل بودند، اكتفا كرده و اقدامات مذكور تغييري در اوضاع پديد نمي آورد. بحران بزرگ اقتصادي سال 1929 منشاء تحولات عظيمي در عرصه اداره اقتصاد بخش عمومي شد. اثرات اين تحول را بايد در گسترش نقش و دامنه فعاليت هاي دولت و دخالت او در اقتصاد جستجو كرد. وقتي اثرات و فوايد فعاليت هاي دولت مطرح شود، خواه ناخواه چگونگي انجام اين فعاليت ها و نحوه مديريت انجام آن ها نيز مطرح مي شود.

افزايش سريع مأموريت ها، فعاليت ها و وظايف دولت و متعاقب آن هزينه هاي دولت، نگهداري حساب تعداد بيشماري فصول هزينه را در مجموعه وسيع دستگاه هاي دولت به صورت متمركز، مشكل و پرهزينه نمود. با توسعه فعاليت ها، حسابهاي جزئي كه براي نگهداري مواد نگهداري مي شوند، اهميت خود را از دست مي دادند و آنچه مطرح مي شد حاصل نهايي فعاليت دولت و چگونگي تحصيل اين حاصل بود. به عبارت ديگر تمركز از چگونگي مصرف اعتبار و كنترل منابع و ورودي ها به خروجي و نتايج تغيير كرد. هنگامي كه نتايج فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي بعنوان هدف هزينه ها تلقي مي شود، وظيفه بودجه را مي توان چگونگي تجهيز منابع براي انجام وظايف تعريف كرد. با اين نگاه جديد بر روي مسائل مربوط به مديرت اقدامات، فرآيندهاي انجام كار و برنامه ها در دستگاه هاي دولتي متمركز شد.

در اثر اين تغيير نگاه در سال 1939 دفتر بودجه از وزارت خزانه داري ايلات متحده آمريكا به اداره اجرايي رئيس جمهور منتقل گرديده و به عنوان عامل اساسي در اداره امور قوه مجريه تلقي شد. همراه با استفاده روز افزون از بودجه براي ارزشيابي و بهبود چگونگي اداره كارها، تكنيك هاي حسابداري قيمت تمام شده كه از بخش خصوصي اقتباس شده بود در بعضي از دستگاه ها مورد استفاده واقع شد، و بعضي ديگر كوشش هاي خام و نسنجيده اي را براي تعيين معيارهاي سنجش عملكرد و اندازه گيري كار و زمان مورد عمل قرار دادند. (نجارصراف،1386: 17)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات تحقيق

سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟

2)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir