دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی شناسایی مشکلات و عوامل اثرگذار بودجه ريزي در دانشگاه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

بودجه وسيله اي براي كنترل

بودجه ريزي بعد از پيدايش حكومت هاي پارلماني به وجود آمد، يعني آغاز كار بودجه نويسي به زماني باز مي گردد كه مردم در مقابل اختناق حكومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومي به صورت كنترل درآمدها و هزينه هاي دولتي به نمايندگانشان تفويض كردند. از اين رو بخش عمده اي از قانون اساسي هر كشور به چگونگي دخل و خرج آن كشور اختصاص دارد.

نظارت بر دخل و خرج به موجب همين قوانين به نمايندگان برگزيده مردم واگذار شد تا از منافع ماليات دهندگان و دريافت كنندگان خدمات دولتي حمايت كنند، لذا اين امر طبيعي است كه هر گاه مساله دخل و خرج كشور براي اين نمايندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فكر ايفاي مسئوليتي باشند كه به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت اين تأكيد هم شايد اين باشد كه تا اوايل قرن اخير وظيفه اصلي دولت محدود به دفاع از كشور، مراقبت در استقرار نظم و امنيت و حفظ مناسبات بين المللي بود. مردم به دولت ها ماليات مي دادند براي اين كه اين وظايف ايفا گردد. به همين ترتيب آنچه لازم بود كنترل شود، مخارج مربوط به اين وظايف بود تا دريافت ماليات به صورت عادلانه اي انجام و مخارج نيز كنترل شود. چنانچه هدف بودجه كنترل امور باشد، نظام بودجه اي بر طبقه بندي هزينه ها و طبقه بندي سازماني متمركز مي گردد كه همان طبقه بندي بر اساس فصول و مواد هزينه است. (مهدوي،6:1386)

بدين منظور لازم است كه در اسناد بودجه مشخص شود كه اعتبارات در «چه محلي» و به «چه ميزان» هزينه شود و سپس نظارت شود كه ميزان اعتبارات هزينه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننمايد و يا محل خرج اعتبارات نيز تغيير نيابد.

در اين نظام بودجه اي مبتني بر كنترل، هدف هر دستگاه افزايش اعتبارات خود از طريق بيان مشكلات و كمبودها در فرآيند انجام وظايف و هدف سازمان متولي بودجه و دولت تقليل اعتبارات تا حداقل ممكن است. در اجراي بودجه نيز دستگاه اجرايي مؤظف است كه حساب هر يك از مواد هزينه را در قالب اقلام هزينه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداري كند و در اختيار دستگاه هاي نظارتي مربوط قرار دهد. مميزي اين حساب ها نيز معمولاً عبارت از بررسي مجوزهاي هزينه كرد به منظور كنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزينه اي است. بديهي است كه در اين بررسي به ميزان تحقق اهداف و مأموريت هاي دستگاه و چگونگي انجام آن ها پرداخته نمي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات تحقيق

سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟

2)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir