دسته‌بندی نشده

پایان نامه انسجام مبانی نظری در زمینه ساختار سازمانی و مفاهیم مدیریت دانش در سازمان

تعاریف متغیر ها و داده ها :

در تعریف عملیاتی ساختار سازمانی از مدل ساختار سازمانی ” رابینز” استفاده شده است. که دارای ابعاد سه گانه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می باشد.

1-9-1 تمرکز: در سلسله‌مراتب اختيارات، متمركـز بودن به آن سطح از اختيـارات گفته مي‌شود كه فرد قـدرت تصميم‌‌گيري دارد. هنگامي كه تصميـم در سطح بالاي سازمـاني گرفته شود، آن سـازمان را متمركـز مي‌نامند و هنگـامي كه تصميم‌گيري‌هـا به سطوح پايين‌تر سازمـان تفويـض گردد، سازمان غيرمتمركز است (رابینز، 1388).

1-9-2 پيچيدگي: مقصود از پيچيدگي تعداد كارها يا سيستم‌هاي فرعـي است كه در درون يك سازمـان انجـام مي‌شود يا وجود دارد (رابینز، 1388).

1-9-3 رسميت: به اسناد و مداركي اطلاق مي‌شود كه در سازمان وجود دارد.در اين اسناد روش‌ها،شرح وظائف، مقررات و سياست‌هايي را كه سازمان بايد رعايت و اجرا نمايد نوشته شده است (پارسیان، 1381، 18).

دانش سازمانی: عبارت است از ترکيبي سيال از تجارب، ارزش ها، اطلاعات زمينه اي و دانش تخصصی که به صورت منسجم و یک پارچه چارچوبی را برای ارزیابی و کسب تجارت اطلاعات جدید فراهم می کند . (حداد، 2006،12)

1-9-4 خلق دانش: شامل مجموعه فعاليت هايي است که از طريق آن دانش جديد در سازمان خلق و توليد مي شود .فعالیت هایی مانند اعطای پاداش و تشویق، نوآوری ها و ایده های جدید، بحث آشکارا در مورد تجارب و شکست هاي سازمان و نهايتاً تشکيل گروه هاي يادگيري. (حداد، 2006،15)

1-9-5  ثبت دانش: شامل مجموعه فعاليت هايي است که به منظور ثبت دانش موجود در سازمان صورت م ي گيرد. فعاليت هايي مانند استفاده از پايگاه داده ها براي ثبت دانش سازماني و مستند سازی تجارب موفق و ناموفق. (حداد، 2006،15)

1-9-6 استقرار دانش : شامل مجموعه فعاليت هایی است که از طریق آن دانش جدید در واحد های سازمانی مستقر شده و متناسب با نوع فعاليت واحدهاي سازماني در اختيارشان قرار مي گيرد. (حداد، 2006،16)

1-9-7  تسهیم دانش: در اين مرحله، سازمان از تبادل دانش بين اعضاي خود حمايت کرده و بدين منظور فرصت و امکانات کافي را در اختيار آن ها قرار می دهد. تعاملات و ارتباطات دو یا چند جانبه ، می تواند در مبادله دانش بين اعضاي سازمان موثر باشد . در اين مرحله کوشش مي شود تا فرهنگ ” دانش قدرت است” به فرهنگ ” تسهیم دانش قدرت است” تبدیل شود. (حداد، 2006،16)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir