سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان …

۵/۱%

۱۰%

سایر کالاها و خدمات غیر معاف

۶/۳%

۴/۲%

منبع: قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل هفتم/ عوارض کالاها و خدمات ص ۲۱،۲۲٫
(عوارض بر اساس فصل‌های اول تا هفتم قانون، در نظر گرفته شده است و شامل حقوق ورودی) فصل هشتم و سایر مالیات‌ها و عوارض (فصل نهم) نمی‌باشد.
ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

 • حذف مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض؛
 • مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی؛
 • فصلی بودن دوره‌های مالیاتی با امکان کاهش دوره برای مودیان خاص (۳ ماهه)؛
 • برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 • تک نرخی (با نرخ پایین ۶% = ۶/۳% مالیات + ۴/۲% عوارض)؛
 • نرخ ویژه و بالاتر برای دخانیات (۱۵%) و انواع سوخت (۳۰%)
 • گستردگی معافیت‌ها (با پوشش حدود ۵۰% سبد کالاهای مصرفی خانوار و بیش از ۷۰% سبد کالاهای مصرفی خانوار در پایین‌ترین دهک درآمدی)؛
 • اعمال نرخ صفر برای حمایت از صادرات؛
 • نرخ یکنواخت جرائم تأخیر برای سازمان امور مالیاتی (در مورد استرداد) و مودیان (ماهیانه ۲%)؛
 • امکان بهره برداری از خدمات حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی و بنگاه‌های اقتصادی؛
 • حمایت از تولید کننده داخلی از آنجا که واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیز خواهد بود. (www.e-vat.irسایت سازمان امور مالیات بر افزوده ایران)

مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۱-شفاف سازی معاملات و مبادلات اقتصادی بطوریکه با اجرای این قانون امکان ردیابی معاملات در زنجیره واردات، خرید، تولید و توزیع و صادرات میسر خواهد بود که خود منجر به کشف بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیر مینی یا پنهان می‌شود.
۲- اخذ مالیات بیشتر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس و غیرضروری.
۳- گسترش پایه‌های مالیاتی بر اساس مصرف.
۴- افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت‌ها و در نتیجه تأمین بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت. درآمدهای مالیاتی ناشی از این نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که به طور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه کالاها و خدمات حاصل می‌شود.
۵- تأمین هرچه بیشتر عدالت مالیاتی و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی واحد اقتصادی اصلی‌ترین ویژگی مالیات بر ارزش افزوده که مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته و همگی در تلاش هستند که آن را به درستی اجرا کنند، پایه گذاری آن بر مبنای عدالت است؛ بدین مفهوم که مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر فروش، تقریباً در تمام شرایط، بهترین انتخاب است چرا که به گونه ای طراحی شده که بار آن بر دوش مصرف کننده نهایی است نه تولیدکننده.
۶- تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات. از آنجا که واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیز خواهد بود، از تولید کننده داخلی نیز حمایت می‌شود.
۷-امکان کنترل حسابرسی.
۸- سرعت وصول بالای آن با توجه به تعیین دوره‌های مالیاتی کوتاه مدت (در ایران سه ماهه در نظر گرفته شده است).
۹-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه ای و بین‌المللی.
۱۰- مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری.
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۱-مشکلات فرار مالیاتی در زمینه‌های خاص (ساختمان، خدمات پزشکی و …)